Jet-grouting to jedna z metod wzmocnienia gruntu polegająca na iniekcji strumieniowej i umożliwiająca polepszenie parametrów mechanicznych gruntu jak również jego uszczelnienie.

Metoda jet-grouting – przebieg

W trakcie wykonywania metody jet-grouting zachodzi proces niszczenia struktury gruntu strumieniem zaczynu podanego pod bardzo dużym ciśnieniem. W trakcie prowadzonych prac część mieszaniny gruntu i cementu wypływa na powierzchnię w postaci urobku. Powstający urobek należy odpowiednio klasyfikować i traktować jako odpad. Wymagane jest aby urobek był systematycznie kontrolowany pod względem makroskopowym (ocenić jego rodzaj, barwę oraz konsystencję) jak również pod względem chemicznym (analizy laboratoryjne).

Jako firma specjalizująca się w dziedzinie środowiska oraz gospodarką odpadami jesteśmy w stanie odpowiednio zaklasyfikować powstający urobek – dobrać odpowiedni kod odpadu. Pomagamy również  zaplanować wywóz, utylizację powstającego urobku oraz oszacować koszty jego składowania.

Poznaj naszą pełną ofertę