Na czym polega remediacja ex-situ (170503*)?

Remediacja ex-situ (170503*) polega na kontrolowanym usunięciu gruntu do projektowanej głębokości poprzez wywóz oraz przetworzenie w instalacjach u uprawnionego odbiorcy odpadu. Po wydobyciu zanieczyszczonego gruntu z terenów wyznaczonych w decyzji remediacyjnej oraz Projekcie Planu Remediacji pobierane zostają próby kontrolne z dna i ścian wykopów, które mają potwierdzić usunięcie gruntu do projektowanej głębokości oraz usunięcie całości zanieczyszczonego gruntu.

Poznaj naszą pełną ofertę