Remediacja terenów zanieczyszczonych

W zależności od stwierdzonych zanieczyszczeń i złożoności problemu w danym terenie, projektujemy odpowiednie rozwiązanie wraz z metodyką remediacji, monitoringiem ewentualnego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz wymaganych z punktu widzenia bezpiecznego prowadzenia prac w aspekcie zabezpieczenia pracowników jak również sąsiedztwa.

Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego

W ramach strategii kompleksowości usługi dysponujemy szerokim wachlarzem metod remediacyjnych: od metody ex-situ poprzez metody biologiczne i fizyko-chemiczne on-site i in-situ, które pozwalają rzeczywiście rozwiązać problem związany z zanieczyszczeniami a nie przenieść go na inny teren tak jak w przypadku często stosowanej metody ex-situ.

Oczyszczamy wodę gruntową i powierzchniową. Prowadzimy rekultywację i rewitalizację terenów poprzemysłowych, zdegradowanych. Zajmujemy się gospodarką o obiegu zamkniętym (w tym zarządzaniem odpadami), oczyszczamy jeziora i stawy z zanieczyszczeń występujących w wodzie i w osadach denny.

Remediacja dla branży budowlanej

Ponadto, świadczymy usługi dla branży budowlanej, stając się jednym z „uczestników procesu budowlanego”, zwłaszcza na początkowym etapie wykonywania prac, podczyszczając wody podziemne przed zrzutem do np. sieci kanalizacyjnej w trakcie wykonania wykopu. Prowadzimy zagospodarowanie odpadu (170504) tj. czysty grunt, urobek ze ściany szczelinowej , jak również odpadu niebezpiecznego (170503*) który zawiera ładunek chemiczny.

Niezwykle istotna jest dla nas także branża produkcyjna, gdzie odwadniamy osad poprodukcyjny, prowadzimy rekultywacje starych osadników poprodukcyjnych oraz oczyszczanie osadu z pogłębiania portów poprzez przemywanie i odwadnianie.

W związku z rosnącą świadomością naszych Klientów w aspekcie problemu zanieczyszczeń oraz różnych komplikacji z tym związanych w ramach podnoszenia wewnętrznych standardów uzyskaliśmy certyfikację ISO w zakresie systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.