W naszym przekonaniu bezpieczeństwo to coś więcej niż procedury, polega ono na pozytywnej i oddanej postawie. Bezpieczeństwo to nastawienie polegające na planowaniu a nie na pośpiechu, na zastopowaniu pracy gdy widzimy zagrożenie i na analizowaniu przed podjęciem działań. Polega na trosce o innych oraz o siebie, po prostu po to, żeby wrócić do domu bezpiecznie do naszych rodzin i bliskich. Każdego dnia.

Zdrowie i Bezpieczeństwo: Podstawowa wartość

Zdrowie i Bezpieczeństwo są wyborem, w Remea wybraliśmy Zdrowie i Bezpieczeństwo jako nasze fundamentalne wartości, które pomogą nam stworzyć pozytywną kulturę, do której dążymy we wszystkich naszych jednostkach biznesowych na całym świecie.

Jakie są wartości przyświecające idei Home Safe?

Jesteśmy oddani na wszystkich poziomach, aby być pewni, że nasi ludzie pozostaną bezpieczni i bez krzywdy oraz, że wszyscy wrócą bezpiecznie do domów i do swoich bliskich.

Jaki jest nasz cel?

Naszym celem jest zapewnienie miejsca pracy wolnego od wypadków i urazów, w którym nasi pracownicy są szczęśliwi i bezpieczni.

Jak to osiągamy?

  • Poprzez ciągłe uczenie się na naszych błędach
  • Poprzez pozostawanie transparentni i bezstronni
  • Poprzez angażowanie naszych zespołów, słuchanie ich pomysłów albo/i wszelkich zażaleń jakie mogą mieć
  • Poprzez bycie zaangażowanym w sprawy pracowników
  • Poprzez klarowną komunikację
  • Poprzez wprowadzanie procedury STOP (Stop, Think, Organize, Proceed), która jest gruntowną zasadą dla wszystkich naszych pracowników niezależnie od ich pozycji
  • Poprzez zapewnianie podjęcia odpowiednich i przemyślanych działań kiedy wdrażana jest procedura STOP