REMEA w Polsce, specjalista w remediacji gruntu i przywracaniu środowiska naturalnego.

Utylizacja 170504

2023-12-06T11:17:16+01:00

Utylizacja 170504 – prezentacja i kluczowe elementy Utylizacja odpadu o kodzie 17 05 04 oznacza jego wydobycie, załadowanie na auta ciężarowe oraz przekazanie do uprawnionego odbiorcy odpadu. Cały proces powinien być potwierdzony Kartą Przekazania Odpadu wystawioną w systemie BDO (Bazie Danych o Odpadach).  Na czym polega utylizacja 170504? [...]

Przetwarzanie inne ex-situ (170503*)

2023-12-06T10:36:49+01:00

Na czym polega remediacja ex-situ (170503*)? Remediacja ex-situ (170503*) polega na kontrolowanym usunięciu gruntu do projektowanej głębokości poprzez wywóz oraz przetworzenie w instalacjach u uprawnionego odbiorcy odpadu. Po wydobyciu zanieczyszczonego gruntu z terenów wyznaczonych w decyzji remediacyjnej oraz Projekcie Planu Remediacji pobierane zostają próby kontrolne z dna i ścian wykopów, które mają potwierdzić usunięcie [...]

Przetwarzanie odpadów ropopochodnych poza instalacją ex-situ (170503*)

2023-12-06T11:24:30+01:00

Odzysk / unieszkodliwianie odpadów ropopochodnych Przetwarzanie odpadów ropopochodnych poza instalacjami ex-situ (170503*) oznacza ich odzysk lub unieszkodliwienie. Odzysk jest wykonywany najczęściej na płytach remediacyjnych, izolowanych od podłoża powierzchnią, na której równomiernie rozkładany jest zanieczyszczony grunt. Odzysk odbywa się na drodze oczyszczania mikrobiologicznego (bioremediacja) wykorzystującego organizmy żywe do rozkładu i neutralizacji substancji ropopochodnych. Wśród procesów [...]

Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry