REMEA w Polsce, specjalista w remediacji gruntu i przywracaniu środowiska naturalnego.

Bariery reaktywne przepuszczalne

2023-01-23T08:37:39+01:00

Bariery reaktywne przepuszczalne - prezentacja i kluczowe elementy Bariery reaktywne przepuszczalne - na czym polega technologia? Metoda hamowania migracji zanieczyszczeń występujących w środowisku gruntowo-wodnym (jako plama płynnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń przenoszonych przez wodę gruntową) z jednoczesnym ich oczyszczaniem na materiale reaktywnym, wbudowanym w barierę. [...]

Bariery nieprzepuszczalne

2023-05-30T11:37:05+02:00

Bariery nieprzepuszczalne - prezentacja i kluczowe elementy Bariery nieprzepuszczalne - na czym polega technologia? Technologia barier nieprzepuszczalnych polega na fizycznej izolacji zanieczyszczenia w gruncie, w celu ograniczenia poziomej migracji zanieczyszczenia poza miejsce jego występowania. Jest to metoda pozwalająca na szybkie ograniczenie migracji zanieczyszczenia oraz podjęcie dalszych [...]

Metoda pump&treat

2022-12-30T12:42:09+01:00

Metoda pump&treat - prezentacja i kluczowe elementy Na czym polega metoda pump&treat? Wodę wypompowywaną za pomocą specjalnych studni na powierzchnię terenu w zależności od rodzaju i stężenia zanieczyszczeń poddaje się oczyszczeniu za pomocą metod fizycznych np. przedmuchiwanie, rozdział grawitacyjny, fizykochemicznymi np. flokulacja, koagulacja lub biochemicznymi np. [...]

Remediacja wody

2022-08-04T13:08:32+02:00

Remediacja wód gruntowych, pomimo braków odpowiednich regulacji prawnych w Polsce, stanowi bardzo ważny aspekt oczyszczania środowiska wodno-gruntowego. Woda, będąca głównym medium rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, powinna być oczyszczana ze toksycznych i szkodliwych substancji. Szybko rozwijające się technologie, pozwalają wykonać proces oczyszczania w najbardziej zoptymalizowanych warunkach.

Bioremediacja wody in-situ

2022-12-30T12:43:21+01:00

Bioremediacja wody in-situ - prezentacja i kluczowe elementy Na czym polega bioremediacja wody metodą in-situ? Bioremediacja wody metodą in-situ to poddanie zanieczyszczonych obszarów działaniom bakterii, wykorzystującym zjawisko biodegradacji zanieczyszczeń do związków prostych czyli dwutlenku węgla i wody. Bioremediacja wody in-situ - zasady stosowania [...]

Napowietrzanie in-situ

2022-12-30T12:42:02+01:00

Napowietrzanie in-situ - prezentacja i kluczowe elementy Na czym polega napowietrzanie in-situ? Technika napowietrzania in-situ polega na wprowadzeniu poniżej zwierciadła wody gruntowej powietrza pod zwiększonym ciśnieniem. Wprowadzone pęcherzyki powietrza migrują w pionie i w poziomie wypełniając pory gruntu i tym samym zwiększają jej porowatość powodując desorpcję [...]

Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry