REMEA w Polsce, specjalista w remediacji gruntu i przywracaniu środowiska naturalnego.

Bariery reaktywne przepuszczalne

2023-12-06T11:37:51+01:00

Bariery reaktywne przepuszczalne - prezentacja i kluczowe elementy Bariery reaktywne przepuszczalne - na czym polega technologia? Metoda hamowania migracji zanieczyszczeń występujących w środowisku gruntowo-wodnym (jako plama płynnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń przenoszonych przez wodę gruntową) z jednoczesnym ich oczyszczaniem na materiale reaktywnym, wbudowanym w barierę. [...]

Bariery nieprzepuszczalne

2023-12-06T11:38:45+01:00

Bariery nieprzepuszczalne - prezentacja i kluczowe elementy Bariery nieprzepuszczalne są stosowane w różnych sytuacjach, w których istnieje potrzeba ochrony środowiska lub infrastruktury przed niepożądanym przemieszczaniem się substancji. Zaletą tej technologii jest szybkie zatrzymanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, co minimalizuje ryzyko dalszego skażenia środowiska. Bariera nieprzepuszczalna stanowi skuteczną formę fizycznej kontroli zanieczyszczeń, [...]

Metoda pump&treat

2023-12-06T11:22:38+01:00

Metoda pump&treat - prezentacja i kluczowe elementy Metoda pump & treat jest kompleksowym podejściem do oczyszczania zanieczyszczonej wody gruntowej obejmującym zarówno proces ekstrakcji wody, jak i jej oczyszczanie, aby zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego.  Na czym polega metoda pump&treat? W celu oczyszczenia wody wypompowywanej za pomocą specjalnych [...]

Remediacja wody

2023-12-06T11:08:21+01:00

Remediacja wód gruntowych, pomimo braków odpowiednich regulacji prawnych w Polsce, stanowi bardzo ważny aspekt oczyszczania środowiska wodno-gruntowego. Woda, będąca głównym medium rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, powinna być oczyszczana ze toksycznych i szkodliwych substancji. Szybko rozwijające się technologie, pozwalają wykonać proces oczyszczania w najbardziej zoptymalizowanych warunkach.

Bioremediacja wody in-situ

2023-12-06T11:30:22+01:00

Bioremediacja wody in-situ - prezentacja i kluczowe elementy Na czym polega bioremediacja wody metodą in-situ? Bioremediacja wody metodą in-situ stosowana jest bezpośrednio na terenie, na którym wystąpiło zanieczyszczenie. Jest to proces wykorzystujący naturalnie występujące mikroorganizmy (bioremediacja naturalna) lub mikroorganizmy wspomagane z zewnątrz (bioaugmentacja, biostymulacja) do degradacji [...]

Napowietrzanie in-situ

2023-12-06T11:29:05+01:00

Napowietrzanie in-situ - prezentacja i kluczowe elementy Na czym polega napowietrzanie in-situ? Technika napowietrzania in-situ polega na oczyszczaniu wody przy pomocy powietrza. Wprowadzone pęcherzyki powietrza wzbogacają wodę w tlen, stwarzając idealne warunki hydrolizy oraz utleniania i wpływając tym samym korzystnie na biologiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych. [...]

Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry