REMEA w Polsce, specjalista w remediacji gruntu i przywracaniu środowiska naturalnego.

Monitoring wód podziemnych

2023-12-06T10:12:33+01:00

Badania stopnia zanieczyszczenia wody podziemnej / gruntowej W ofercie naszej firmy znajduje się monitoring wód podziemnych, dzięki któremu możemy wykryć i zidentyfikować zanieczyszczenie lub na bieżąco śledzić postępy prac remediacyjnych. Nasz doświadczony zespół zaprojektuje lokalizacje i ilość piezometrów oraz zaproponuje optymalne rozwiązania technologiczne do pomiaru takich parametrów jak: Wahanie [...]

Monitoring powietrza

2023-12-06T10:07:06+01:00

Badania stopnia zanieczyszczenia powietrza gruntowego W ramach monitoringu powietrza nasza firma oferuje pomiary najbardziej zaawansowanym detektorem lotnych związków organicznych (LZO) i innych gazów toksycznych, tj. ppbRAE 3000, opartym na fotojonizacyjnej technologii pomiarowej. Detektor jest w stanie wykryć stężenie w zakresie od 1 ppb do 10000 ppm. Dzięki czemu możemy [...]

Badania środowiskowe in-situ

2024-05-17T08:06:11+02:00

Badanie gruntu za pomocą sondy MIHPT MIHPT (Membrane Interface Probe with Hydraulic Profiling Tool) jest to sonda wprowadzana w grunt za pomocą standardowego penetrometru umożliwiająca badanie w czasie rzeczywistym: zanieczyszczenia gruntu lotnymi związkami organicznymi LZO (MIP Membrane), przewodności elektrycznej gruntu (EC Dipol), przewodności hydraulicznej gruntu (HPT Injection [...]

Akredytowane pobieranie wysokiej jakości próbek gruntu i wody

2024-05-17T08:05:34+02:00

Dział Badań Środowiskowych REMEA posiada akredytację nr AB 1831 w zakresie pobierania próbek. Dokładny zakres akredytacji obejmuje: pobieranie próbek wód podziemnych do badań chemicznych i fizycznych wg PN-ISO 5667-11:2017-10, pobieranie próbek gleb/gruntów do badań chemicznych i fizycznych wg PN-ISO 10381-4:2007 i PN-ISO 10381-5:2009. Uzyskanie [...]

Badania stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

2023-12-06T11:39:52+01:00

Badania stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego prowadzi się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395). Rozpoznanie to  należy prowadzić w  dwóch następujących po sobie etapach od badań ogólnych (wstępnych) do szczegółowych, w przypadku [...]

Badania dylatometryczne DMT

2024-05-17T08:00:03+02:00

Na czym polega badanie dylatometryczne DMT? Sondowanie polega na pionowym wprowadzeniu w grunt stalowej łopatki wyposażonej w stalową, okrągłą i odkształcalną membranę. Podczas statycznego pogrążania dylatometr zatrzymywany jest na kolejnych głębokościach, a następnie mierzone jest ciśnienie gazu, które powoduje założone odkształcenia membrany. Mierzone są trzy wartości ciśnienia: p0, p1, [...]

Badania presjometryczne PMT

2023-12-06T11:12:09+01:00

Badanie presjometryczne (PMT) to badanie geotechniczne in situ którego celem jest próbne obciążenie gruntu na żądanej głębokości przy użyciu radialnie rozszerzalnej sondy w kształcie walca, która oddziałuje na ścianki otworu. Sondowanie polega na etapowym zadawaniu ciśnienia o odpowiedniej wartości, co powoduje przyrost objętości sondy, a to z kolei powoduje wzrost naprężenia na styku grunt-sonda. [...]

Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry