Bioremediacja wody in-situ – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega bioremediacja wody metodą in-situ?

Bioremediacja wody metodą in-situ to poddanie zanieczyszczonych obszarów działaniom bakterii, wykorzystującym zjawisko biodegradacji zanieczyszczeń do związków prostych czyli dwutlenku węgla i wody.

Bioremediacja wody in-situ – zasady stosowania

Powierzchniowe grawitacyjne zraszanie gruntu wodnym roztworem substancji biogennych stosuje się w przypadku płytkich (do około 5 m) zanieczyszczeń podłoża gruntowego. Przy głębszym zanieczyszczeniu bardziej odpowiednie jest podpowierzchniowe grawitacyjne rozprowadzenie roztworu biogenów za pomocą galerii infiltracyjnych oraz złóż filtracyjnych.

Kiedy stosujemy metodę in-situ?

Metoda in-situ stosowana jest do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. benzyna, olej napędowy, kreozot i pentachlorofenol).

Poznaj naszą pełną ofertę