Bioremediacja wody in-situ – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega bioremediacja wody metodą in-situ?

Bioremediacja wody metodą in-situ stosowana jest bezpośrednio na terenie, na którym wystąpiło zanieczyszczenie. Jest to proces wykorzystujący naturalnie występujące mikroorganizmy (bioremediacja naturalna) lub mikroorganizmy wspomagane z zewnątrz (bioaugmentacja, biostymulacja) do degradacji większości zanieczyszczeń o charakterze organicznym. To podstawowa biologiczna metoda likwidacji zanieczyszczeń lub ich przekształcenia w mniej toksyczne formy z użyciem biopreparatów.

Bioremediacja wody in-situ – zasady stosowania

Bioremediacja naturalna bazuje na regularnym monitorowaniu tempa rozkładu zanieczyszczeń bez ingerencji człowieka. Biostymulacja polega na zapewnieniu odpowiednich składników odżywczych w celu przyspieszenia aktywności drobnoustrojów, zaś bioaugmentacja polega na aplikacji preparatu zawierającego specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakterii wprost do zanieczyszczonej wody.

Bioremediację wody prowadzi się najczęściej w warunkach aktywnego napowietrzania, które zapewniają optymalne warunki do rozkładu zanieczyszczeń. Jest to przyjazna środowisku technologia prowadzona w oparciu o procesy naturalne, która nie generuje powstawania dodatkowych odpadów.

Kiedy stosujemy metodę in-situ?

Metoda bioremediacji in-situ stosowana jest do usuwania grupy produktów o charakterze organicznym z wód powierzchniowych oraz wód gruntowych. Przede wszystkim metoda ta jest zalecana do zanieczyszczeń ropopochodnych (np. benzyn, olejów, kreozotu), pestycydów, a także produktów chemii organicznej. Rekomendowana jest do wszystkich zbiorników wodnych (stawów, jezior), w których wykryto ponadnormatywne wartości wybranych zanieczyszczeń organicznych.

Poznaj naszą pełną ofertę