Remediacja i wywóz zanieczyszczonego gruntu jest głównym problemem rozwoju przemysłowego i regionalnego. REMEA oferuje badania środowiskowe, geologiczne i geotechniczne oraz remediację eksploatowanych terenów i zarządzenie procesem przedostawania się zanieczyszczeń, dzięki czemu można realizować projekty budowlane na czystym i bezpiecznym podłożu.

Innowacyjne metody oczyszczania środowiska

REMEA stosuje innowacyjne metody oczyszczania środowiska in situ, ex situ oraz on site, dostosowując metodę do indywidualnych potrzeb klienta, stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz możliwości finansowych.

Główne obszary działania REMEA w Polsce:

  • badania środowiskowe (sozologiczne) oraz geologiczne i geotechniczne,
  • remediacja zanieczyszczonych terenów (w tym gleby, wody gruntowe, osady),
  • oczyszczanie stawów przemysłowych i zbiorników w miejscach eksploatacji,
  • doradztwo specjalistyczne.

Menard, solution provider