Bariery nieprzepuszczalne – prezentacja i kluczowe elementy

Bariery nieprzepuszczalne – na czym polega technologia?

Technologia barier nieprzepuszczalnych polega na fizycznej izolacji zanieczyszczenia w gruncie, w celu ograniczenia poziomej migracji zanieczyszczenia poza miejsce jego występowania. Jest to metoda pozwalająca na szybkie ograniczenie migracji zanieczyszczenia oraz podjęcie dalszych kroków remediacyjnych w celu oczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Bariery te, są w całości wykonane z materiałów nieprzepuszczalnych, które zatrzymują zanieczyszczenie w miejscu jego występowania.

Podstawowe zasady stosowania barier nieprzepuszczalnych

Bariery nieprzepuszczalne są to konstrukcie betonowe lub żelbetowe, formowane w powstałej szczelinie wygłębionej w gruncie, do której uprzednio zostało wprowadzone zbrojenie. Zwykle stateczność ścian szczeliny wykopywanej w gruncie podczas głębienia i betonowania zapewnia zawiesina bentonitowa, niekiedy zaś jest to roztwór polimerowy lub zawiesina twardniejąca. Ściana szczelinowa stanowi barierę ograniczającą filtrację zanieczyszczeń poprzez rozprzestrzenianie się wód gruntowych, które odizolowane w następnej kolejności są oczyszczane np. poprzez wypompowanie wody (ang. pump-and-treat), lub metodami chemicznymi i biologicznymi powodującymi rozkład zanieczyszczeń do form mniej szkodliwych. W środowisku gruntowo-wodnym ściana szczelinowa może służyć również do ukierunkowania przepływu wód.

Kiedy stosujemy bariery nieprzepuszczalne?

Bariery nieprzepuszczalne mają za zadanie zatrzymać migrację zanieczyszczeń wraz z wodami gruntowymi o charakterze nieorganicznym lub które zawierają niewielkie ilości związków organicznych stanowiące substancje potencjalnie zagrażające środowisku naturalnemu.

Bariery nieprzepuszczalne

Poznaj naszą pełną ofertę