Soil washing – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega soil washing?

Zanieczyszczony grunt jest poddawany procesowi mycia wodą wraz z dodatkiem detergentów lub silnie niepolarnych rozpuszczalników organicznych, które desorbują zanieczyszczenia organiczne zaabsorbowane w glebowym kompleksie sorpcyjnym, rozpuszczają je i usuwają w strumieniu odcieków z układu.

Podstawowe zasady płukania gruntu

Proces mycia gruntów prowadzony jest w specjalnie przystosowanych instalacjach lub może być prowadzony in-situ poprzez wtłoczenie substancji powodujących wypłukanie zanieczyszczeń na miejscu. Ciesz poprocesowa zawierająca rozpuszczalnik oraz zanieczyszczenia poddawana jest procesowi oczyszczenia w celu odzysku rozpuszczalnika lub poddawana utylizacji. Proces pozwala na szybkie i całkowite oczyszczenie gruntów silnie zanieczyszczonych związkami organicznymi trudnymi do degradacji.

Kiedy stosujemy soil washing?

Soil washing jest stosowany do usuwania z gruntu zanieczyszczeń organicznych takich jak PCB, WWA oraz związki ropopochodne.