Zdrowie i bezpieczeństwo

Podstawowa wartość

Jako odpowiedzialna firma, w centrum naszego zainteresowania stawiamy zdrowie, bezpieczeństwo oraz środowisko. Naszym celem jest bezwypadkowość, dlatego nasza polityka bezpieczeństwa opiera się na zaangażowaniu w kierunku gruntownych zmian w zakresie bezwzględnego przestrzegania BHP i ochrony środowiska zarówno zarządu, jak i każdego pracownika.

Nadzór i monitoring podczas prowadzonych prac

W trakcie prowadzenia naszych prac regularnie monitorujemy poziom zanieczyszczeń w powietrzu, dobierając odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, aby jak najlepiej chronić zdrowie naszych pracowników i okolicznych mieszkańców oraz środowisko.

Co nas określa?

Wysoką jakość oraz bezpieczeństwo naszych prac potwierdzają wprowadzone polityki: BHP, jakości oraz środowiskowa oraz uzyskane certyfikaty ISO9001:2015, ISO14001:2015 oraz ISO45001:2018 w zakresie:

  • remediacje oraz rekultywacje terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych od projektu do realizacji,
  • pobór próbek do badań środowiskowych włącznie z opracowaniem raportów o stanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,
  • badania geotechniczne.

Certyfikaty ISO 

Zasady BHP mają dla nas bardzo wysoki priorytet. Dzięki wspólnemu działaniu i zaangażowaniu Kierownictwa, wszystkich Pracowników oraz służby BHP, wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego zgodnie z ww. normą i skutecznie go realizuje ISO 14001:2015 oraz ISO  9001:2015.

Certyfikat ISO 14001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015 

Certyfikat ISO 45001:2018