Jakość i standardy

| Zdrowie i bezpieczeństwo – podstawowa wartość

Jako odpowiedzialna firma, w centrum naszego zainteresowania stawiamy zdrowie, bezpieczeństwo oraz środowisko. Naszym celem jest bezwypadkowość, tak więc nasza polityka bezpieczeństwa opiera się na zaangażowaniu zarówno zarządu jak i każdego pracownika, w kierunku gruntownych zmian w zakresie bezwzględnego przestrzegania BHP i ochrony środowiska.

| Nadzór i monitoring podczas prowadzonych prac

W trakcie prowadzenia naszych prac regularnie monitorujemy poziom zanieczyszczeń w powietrzu, dobierając odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, aby jak najlepiej chronić zdrowie naszych pracowników i okolicznych mieszkańców oraz środowisko.

| Co nas określa?

Wysoką jakość oraz bezpieczeństwo naszych prac potwierdzają wprowadzone polityki: BHP, jakości oraz środowiskowa oraz uzyskane certyfikaty ISO9001:2015, ISO14001:2015 oraz ISO45001:2018 w zakresie Remediacje oraz rekultywacje terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych od projektu do realizacji. Pobór próbek do badań środowiskowych włącznie z opracowaniem raportów o stanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Badania geotechniczne.