Utylizacja odpadu o kodzie 17 05 04 oznacza jego wydobycie, załadowanie na auta ciężarowe oraz przekazanie do uprawnionego odbiorcy odpadu. Cały proces powinien być potwierdzony Kartą Przekazania Odpadu wystawioną w systemie BDO (Bazie Danych o Odpadach).

Poznaj naszą pełną ofertę