Utylizacja 170504 – prezentacja i kluczowe elementy

Utylizacja odpadu o kodzie 17 05 04 oznacza jego wydobycie, załadowanie na auta ciężarowe oraz przekazanie do uprawnionego odbiorcy odpadu. Cały proces powinien być potwierdzony Kartą Przekazania Odpadu wystawioną w systemie BDO (Bazie Danych o Odpadach). 

Na czym polega utylizacja 170504?

Utylizacja zanieczyszczonego gruntu poprzez procesy segregacji innych odpadów, takich jak cegła, gruz budowlany, grunt zanieczyszczony o kodzie odpadu 170503* itp., może być skutecznym sposobem na minimalizację skutków zanieczyszczenia i maksymalne wykorzystanie materiałów wtórnych. 

Podstawowe zasady stosowania utylizacji 170504

Zanieczyszczony grunt jest poddawany procesowi segregacji, podczas którego inne odpady, takie jak cegła, gruz budowlany, są oddzielane od gruntu. Może to być realizowane za pomocą różnych technik, takich jak sortowanie manualne, sita lub magnesy w celu oddzielenia materiałów od siebie. 

Po segregacji przeprowadza się analizę składu zanieczyszczonego gruntu i oddzielonych odpadów, aby określić ich właściwości i stopień zanieczyszczenia. Na podstawie tych informacji można podjąć odpowiednie decyzje dotyczące dalszego postępowania. 

Oddzielone odpady, takie jak cegła czy gruz budowlany, które są wolne od substancji zanieczyszczających, mogą być wykorzystane jako materiały wtórne w innych procesach budowlanych. Cegła może być poddawana procesowi recyklingu, a gruz budowlany może być wykorzystywany jako materiał podbudowy lub wypełnienia. 

Kiedy stosujemy metodę utylizacji 170504?

Metoda utylizacji gruntu jest stosowana w sytuacjach, gdy istnieje potrzeba usunięcia lub zagospodarowania nadmiaru gruntu. Podczas budowy dróg, autostrad, lotnisk czy kolei może pojawić się potrzeba usunięcia nadmiaru gruntu, który nie jest potrzebny do ukształtowania terenu. Przy budowie nowych budynków, zwłaszcza gdy wymagane jest przeprowadzenie prac ziemnych. Metodę stosujemy do wszystkich rodzajów zanieczyszczeń.  

Poznaj naszą pełną ofertę