Piroliza – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega piroliza?

Piroliza polega na termicznym rozkładzie związków pod wpływem wysokiej temperatury (od 400 do 1000°C). Proces pirolizy jest prowadzony przy ograniczonym dostępie czynników utleniających i prowadzi do otrzymania oleju popirolitycznego, stałej pozostałości tzw. karbonizatu, smoły pirolitycznej i gazu pirolitycznego.

Podstawowe zasady stosowania pirolizy

Piroliza polega na termicznym rozkładzie szkodliwych związków w organicznych odpadach w odpowiedniej temperaturze komory spalania. Najbardziej pożądana frakcja olejowa w wyniku poddania dalszej obróbce może stanowić ciekłe paliwo. Otrzymywana w wyniku pirolizy frakcja gazowa stosowana jest często dla potrzeb energetycznych podtrzymywania procesu.

Należy pamiętać, że metale ciężkie mogą znajdować się w pozostałościach po spalaniu lub ulatniać się razem z gazami. Niektóre związki, które zawierają tlen, mogą wchodzić reakcje z chlorem tworząc tym samym dioksyny stanowiące grupę toksycznych związków. W procesie pirolizy proces rozkładu zanieczyszczeń zachodzi pod wpływem wysokiej temperatury i prowadzony jest bez dostępu tlenu i innych reagentów, co powoduje podczyszczenie, czyli znaczną redukcję emisji jakichkolwiek substancji do atmosfery. Skuteczność procesu uzależniona jest od charakterystyki odpadów, ich składu, struktury oraz stopnia wilgotności.

Piroliza – kiedy stosujemy proces?

Pirolizę stosuje się do usuwania związków organicznych. Proces nie eliminuje natomiast skutecznie metali ciężkich.

Poznaj naszą pełną ofertę