REMEA w Polsce, specjalista w remediacji gruntu i przywracaniu środowiska naturalnego.

Oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza i odorów

2023-12-06T11:27:26+01:00

Oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza - prezentacja i kluczowe elementy Badania zanieczyszczenia powietrza gruntowego Technologia polega na eliminacji odorów z wykorzystaniem metod chemicznych, fizycznych, biologicznych oraz mieszanych. Technologia może wykorzystywać filtry z węglem aktywnym lub namioty wykonane nad miejscem emisji w celu izolacji miejsca o wysokim stężeniu [...]

Opinia klasyfikująca kod odpadu

2023-12-06T09:35:48+01:00

Klasyfikacja zanieczyszczonej ziemi, gleby czy osadu wykonywana jest zgodnie z obowiązującym prawem i spoczywa na wytwórcy odpadu. Działanie to, nazywane jest samoklasyfikacją, którą należy wykonać zgodnie z art. 4. ust. 1 ustawy o odpadach. Klasyfikacja zanieczyszczonej ziemi, gleby, osadu Klasyfikacja uwzględnia analizę jakościową zawierającą: źródło powstania, rodzaj materiału stanowiącego odpad, właściwości powodujące, że odpady [...]

Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry