Odwadnianie osadu i odpadu poprodukcyjnego – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega odwadnianie osadu i odpadu poprodukcyjnego?

Poprzez zastosowanie geotube czy pras filtracyjnych zmniejszamy ilość gruntu zanieczyszczonego przeznaczonego do utylizacji. Następnie odsączoną wodę należy poddać procesowi oczyszczania np. na filtrach wypełnionych węglem aktywnym bądź przetransportować do utylizacji.

Odwadnianie osadu i odpadu poprodukcyjnego – zasady

Zastosowanie geotube powoduje usunięcie wody z płynnych odpadów, tym samym zmniejsza się ich objętość. Służą one do odwadniania zawiesin przemysłowych, osadów kopalnianych i wszelkich innych zawiesin. Są wykonane ze specjalnie zaprojektowanych kompozytów geotekstylnych. Proces odwodnienia za pomocą geotube polega na wpompowaniu zawiesiny do tuby lub worka, w którym zatrzymywane są cząstki stałe z zawiesiny a odsączony płyn przesącza się przez tkaninę. Odsączoną w ten sposób substancję stałą można pozostawić do wyschnięcia, a następnie unieszkodliwić w kontrolowany i oszczędny sposób.

Filtracja w prasach filtracyjnych jest najbardziej rozpowszechnioną metodą w traktowaniu osadów powstających podczas oczyszczania wody/ścieków. Proces filtracji może zachodzić na zasadzie odwadniania przez piaskowy podkład albo mechanicznie w warunkach próżniowych średniego lub wysokiego ciśnienia, co wymaga bardziej wyspecjalizowanego sprzętu. Prasy filtracyjne działają poprzez aplikowanie wysokiego ciśnienia do osadu traktowanego. Ciśnienie dobiera się odpowiednio do rodzaju osadu, który ma być poddany sprasowaniu. Najczęściej w prasach filtracyjnych stosuje się ciśnienie od 5 do 15 bar, a czasami nawet wyższe.

Kiedy stosujemy odwadnianie osadu i odpadu poprodukcyjnego?

Proces odsączania osadów produkcyjnych stosujemy na terenie czynnych zakładów produkcyjnych w celu zminimalizowania kubatury odpadów bądź na starych osadnikach gdzie składowano płynny osad poprodukcyjny.

Poznaj naszą pełną ofertę