Remea Sp. z o,o, specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianej remediacji środowiska gruntowo-wodnego od badań przez projekt, realizację remediacji, monitoring, po uzyskanie pozytywnej decyzji instytucji publicznej o osiągnięciu efektu ekologicznego w wyniku prowadzonych działań.