Oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza – prezentacja i kluczowe elementy

Badania zanieczyszczenia powietrza gruntowego

Technologia polega na eliminacji odorów z wykorzystaniem metod chemicznych, fizycznych, biologicznych oraz mieszanych. Technologia może wykorzystywać filtry z węglem aktywnym lub namioty wykonane nad miejscem emisji w celu izolacji miejsca o wysokim stężeniu odoru i oparów.

Metody oczyszczania powietrza

Eliminacja odorów może zostać wykonana na drodze mikroutleniania z wykorzystaniem naładowanego elektrycznie tlenu (ozonowanie), naświetlania lampami UV oraz wprowadzania preparatów do emiterów odoru. Metoda oczyszczania powietrza może zostać zrealizowana poprzez zamgławianie czyli dezynfekcję z wykorzystaniem bariery typu mokra mgła, powstająca z wykorzystaniem preparatów neutralizujących gazy. Zamgławianie może zostać wykonane punktowo lub w formie barier, wykonanych np. wokół składowiska odpadów oraz nad nim.

Szczelne namioty stanowią fizyczną barierę ulatniania związków złowonnych. Są szczególnie polecane w prowadzeniu prac ziemnych w sąsiedztwie mieszkalnym lub użytkowanym publicznie. Namioty wyposażone są w system wentylacji, kontroli stężenia substancji w powietrzu oraz filtrami z węgla aktywnego.

Kiedy należy oczyszczać powietrze?

Proces stosujemy w momencie wykrycia w powietrzu substancji zanieczyszczających na drodze badań przesiewowych instalacji, uszczelnień oraz badań powietrza w miejscach pracy na halach produkcyjnych. Przesłanką do wykonania badań oraz montażu instalacji do oczyszczania powietrza lub innych metod, może być pogarszający się stan zdrowia lub niskie samopoczucie pracowników.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Poznaj naszą pełną ofertę