Desorpcja termiczna – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega desorpcja termiczna?

Desorpcja termiczna to proces polegający na termicznym odparowaniu niebezpiecznych związków w podwyższonej temperaturze 100-550°C, wykorzystujący pośrednio i bezpośrednio wymianę ciepła do usunięcia zanieczyszczeń występujących w gruncie.

Podstawowe zasady stosowania desorpcji termicznej

Desorpcja termiczna polega na desorpcji i odparowaniu szkodliwych związków z zanieczyszczonej gleby w komorze suszarni/pieca prażonego w odpowiedniej temperaturze. Istotą procesu jest separacja substancji zanieczyszczających grunt, a nie uzyskanie wysokiego stopnia rozkładu termicznego, bowiem zbyt wysoka temperatura może powodować utlenianie lub pirolizę zanieczyszczeń. Należy pamiętać, że termiczna desorpcja jest procesem polegającym na przeprowadzeniu zanieczyszczeń w formę lotną. W procesie gazy i pył przechodzą przez strefę płomienia komory spalania i dopalania łącząc się z tlenem ulegają one rozkładowi. Oczyszczona gleba po procesie desorpcji termicznej może być ponownie wykorzystana. W trakcie procesu niektóre związki mogą powstawać lub przekształcać się w toksyczne produkty uboczne.

Kiedy stosujemy desorpcję termiczną?

Desorpcja termiczna jest skuteczna do gruntu zanieczyszczonego związkami lotnymi, półlotnymi związkami chlorowanymi, niechlorowanymi związkami organicznymi, pestycydami, PCB, dioksynami, furanami oraz organicznymi cyjankami, natomiast metody tej nie stosuje się do usuwania metali ciężkich.

Poznaj naszą pełną ofertę