Aby remediacja była skuteczna i rzeczywiście doprowadziła glebę oraz wody gruntowe to stanu niezagrażającego zdrowiu ludzi, należy wybrać odpowiednią metodę. W zależności od wielkości oczyszczanego terenu i rodzaju zagrożenia, możliwa jest remediacja na trzy różne sposoby. Jednym z nich jest metoda on-site.

Co to jest remediacja on-site?

Remediacji on-site nie mogą zostać poddane wszystkie gleby i wody podziemne. Do tego rodzaju oczyszczania kwalifikują się tylko materiały, których poziom oraz rodzaj zanieczyszczenia nie czyni z nich odpadów. W praktyce oznacza to, że nie ma konieczności utylizacji takiej gleby bądź wody.

Remediacja on-site to połączenie dwóch innych metod oczyszczania terenu, ex-situ oraz in-situ. Na ich tle, ten sposób remediacji okazuje się być niezwykle ekonomiczny i jednocześnie niesie korzyści dla środowiska.

Na czym zatem polega remediacja on-site?

Jak już wyżej przeczytaliście, przeprowadzając remediację on-site, czerpiemy z innych form oczyszczania. Gleba z zanieczyszczonego terenu zostaje wykopana, zaś wody gruntowe odpompowane. Odbywa się to podobnie, jak przy zastosowaniu remediacji ex-situ. Różnica polega jednak na tym, że wydobyte materiały nie zostają wywiezione poza obszar zanieczyszczenia. Podobnie, jak w metodzie in-situ, grunt i woda zostają poddane oczyszczaniu w miejscu wydobycia.

Korzyści oraz trudności związane z remediacją on – site

Niewątpliwą korzyścią, jaką remediacja on-site niesie dla właścicieli oczyszczanego terenu, jest obniżenie kosztów. Pozwala ona uniknąć przewożenia zanieczyszczonych materiałów poza obszar wydobycia. Nie ma zatem kosztów związanych z wynajmem przystosowanych do takich celów pojazdów oraz niedogodności wynikających z konieczności korzystania z dróg publicznych.

Decydując się jednak na poddanie terenu remediacji on-site, należy liczyć się z pewnymi trudnościami ze strony formalnej. Aby grunt i woda, wydobyte z zanieczyszczonego terenu, zostały uznane za nie-odpady, potrzebny jest cały szereg decyzji administracyjnych. Czas i wysiłek, jaki trzeba włożyć w zdobycie urzędowych zgód, często zniechęca właścicieli gruntów do zastosowania remediacji on-site.

Warto jednak przebrnąć przez formalności, ponieważ korzyści płynące z tego sposobu oczyszczania terenu są zdecydowanie warte poniesionego wysiłku. Jest to szczególnie istotne w przypadku dużych obszarów, kiedy metoda ex-situ generowałaby zbyt wielkie koszty, natomiast remediacja in-situ nie przyniosłaby zadowalającego rezultatu.