Przetwarzanie odpadów ropopochodnych poza instalacją ex-situ (170503*)

2022-08-05T09:56:36+02:00

Odzysk / unieszkodliwianie odpadów ropopochodnych Przetwarzanie odpadów ropopochodnych poza instalacjami ex-situ (170503*) oznacza ich odzysk lub unieszkodliwienie. Odzysk jest wykonywany najczęściej na płytach remediacyjnych, izolowanych od podłoża powierzchnią, na której równomiernie rozkładany jest zanieczyszczony grunt. Odzysk odbywa się na drodze oczyszczania mikrobiologicznego (bioremediacja) wykorzystującego organizmy żywe do rozkładu i neutralizacji substancji ropopochodnych. Wśród procesów [...]

Utylizacja urobku ze ścian szczelinowych

2022-08-05T11:35:51+02:00

Ściany szczelinowe to konstrukcje wykonywane w celu przenoszenia obciążeń pionowych i  poziomych, a także do  minimalizowania lub odcinania przepływu wody. Dzięki ścianom szczelinowym wykorzystywanym jako obudowy głębokich wykopów przenoszone są siły poziome wynikające z parcia gruntu.  Ściany szczelinowe dzięki swojej konstrukcji tworzą także barierę ograniczającą filtrację wód gruntowych jak również pomagają w skutecznym odwodnieniu [...]

Bariery reaktywne przepuszczalne

2022-08-05T11:19:26+02:00

Bariery reaktywne przepuszczalne - prezentacja i kluczowe elementy Bariery reaktywne przepuszczalne - na czym polega technologia? Metoda hamowania migracji zanieczyszczeń występujących w środowisku gruntowo-wodnym (jako plama płynnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń przenoszonych przez wodę gruntową) z jednoczesnym ich oczyszczaniem na materiale reaktywnym, wbudowanym w barierę. [...]

Bariery nieprzepuszczalne

2022-08-05T11:17:16+02:00

Bariery nieprzepuszczalne - prezentacja i kluczowe elementy Bariery nieprzepuszczalne - na czym polega technologia? Technologia barier nieprzepuszczalnych polega na fizycznej izolacji zanieczyszczenia w gruncie, w celu ograniczenia poziomej migracji zanieczyszczenia poza miejsce jego występowania. Jest to metoda pozwalająca na szybkie ograniczenie migracji zanieczyszczenia oraz podjęcie dalszych [...]

Metoda pump&treat

2022-08-05T11:14:44+02:00

Metoda pump&treat - prezentacja i kluczowe elementy Na czym polega metoda pump&treat? Wodę wypompowywaną za pomocą specjalnych studni na powierzchnię terenu w zależności od rodzaju i stężenia zanieczyszczeń poddaje się oczyszczeniu za pomocą metod fizycznych np. przedmuchiwanie, rozdział grawitacyjny, fizykochemicznymi np. flokulacja, koagulacja lub biochemicznymi np. [...]

Remediacja wody

2022-08-04T13:08:32+02:00

Remediacja wód gruntowych, pomimo braków odpowiednich regulacji prawnych w Polsce, stanowi bardzo ważny aspekt oczyszczania środowiska wodno-gruntowego. Woda, będąca głównym medium rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, powinna być oczyszczana ze toksycznych i szkodliwych substancji. Szybko rozwijające się technologie, pozwalają wykonać proces oczyszczania w najbardziej zoptymalizowanych warunkach.

Podczyszczanie wody podziemnej w trakcie odwodnienia wykopu

2022-08-05T11:32:39+02:00

W trakcie prowadzenia robót ziemnych może pojawić się zanieczyszczona woda w wykopie. System jej oczyszczania projektuje się zależnie od rodzaju występującego zanieczyszczenia oraz warunków hydrogeologicznych. Jedną z stosowanych metod oczyszczania lub podczyszczania wody podziemnej w trakcie prowadzenia odwodnienia wykopu jest metoda „pump and treat”, która ma na celu pompowanie wody z górotworu, poddanie jej [...]

Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry