Remediacja ex situ – kolejna duża realizacja za nami

W październiku i listopadzie Remea ze wsparciem firmy Hesus zrealizowała remediację ex situ w Poznaniu! Oczyszczony teren ma zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Grunt zanieczyszczony był pestycydami DDE, DDD, DDT na powierzchni 2,425 ha, głębokość zanieczyszczenia projektowo oznaczono do 0,25m, co dawało szacunkową kubaturę zanieczyszczonych gruntów w ilości 5 790 m3. Czujni eksperci pracujący [...]

2022-09-19T08:51:33+02:0020 listopada, 2020|News, Wszystko|

Respiratory dla #RazemDlaSzpitali

Druga fala epidemii SARS-CoV-2 nadeszła, dlatego nasza akcja #Razemdlaszpitali trwa i nie ustaje w pomocy najbardziej potrzebującym zarażonym wirusem. Dziękujemy @VINCI i @FondationVINCIpourlaCité za przekazanie niezbędnych środków. Dzięki tym funduszom spółki Grupy @VINCI działające w Polsce, mogły zakupić sześć wysokiej klasy respiratorów, niezbędnych polskim medykom w walce o zdrowie i życie pacjentów chorych na [...]

2022-09-19T08:52:26+02:0016 października, 2020|News, Wszystko|

Prace remediacyjne w Rudzie Śląskiej z wykorzystaniem metody on-site – opis inwestycji cz.2

Zanieczyszczone poprzemysłowe tereny stanowią dla miast źródło wielu problemów, gdyż są one zdegradowane, zaśmiecone, a przez to często wyłączone z użytku. Takie tereny nie są zagospodarowane, a w działki wokół nich nikt nie chce inwestować. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednie władze samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich zajęły się tym problemem i oczyściły takie [...]

2022-09-19T08:54:47+02:006 października, 2020|News, Wszystko|

Prace remediacyjnie w Rudzie Śląskiej z wykorzystaniem metody on-site – opis inwestycji cz.1

Tereny poprzemysłowe odegrały znaczącą rolę w rozwoju wielu miast europejskich, jednak w wyniku kryzysu i upadku przemysłu utraciły swoje pierwotne, a często wiodące znaczenie w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej miast. Obecnie w wyniku procesu rewitalizacji i remediacji tereny te są „odzyskiwane” dla społecznego użytkowania i mogą zyskać nowe gospodarcze bądź kulturalne znaczenie. W efekcie działań naprawczych [...]

2022-09-19T08:54:55+02:006 października, 2020|News, Wszystko|

Pierwsza remediacja z wykorzystaniem zeolitów w Polsce!

We wrześniu 2020 roku REMEA rozpoczęła prace remediacyjne in situ, których celem jest redukcja stężeń metali (głównie arsenu) w środowisku gruntowym z wykorzystaniem stabilizacji zeolitami – to pierwsza tego typu remediacja gruntu w Polsce! Grunt zanieczyszczony jest arsenem, barem oraz rtęcią i zajmuje obszar ponad 2 ha. Zanieczyszczony grunt posiada pH na poziomie 2,5-3,0 [...]

2022-09-19T08:56:14+02:0017 września, 2020|News, Wszystko|

Teren byłej Koksowni Orzegów wkrótce oddany do użytku

Przygotowania terenów rekreacyjnych na terenie byłej Koksowni Orzegów idą pełną parą! Razem z Menard Polska wykonujemy chodniki, nasadzenia nowych drzew oraz przygotowujemy się do wykonania instalacji elektrycznych i efektownego oświetlenia odrestaurowanych budynków jak i parku. Prace konstrukcyjne przy budynkach byłej koksowni, w tym wieży węglowej oraz budynku baterii pieców koksowniczych zostały zakończone, podobnie jak [...]

2022-09-19T08:56:33+02:002 września, 2020|News, Wszystko|

Bioremediacja w okolicach Bydgoszczy

Sytuacja epidemiologiczna pokrzyżowała nam terminy – ale kolejna bioremediacja wreszcie ruszyła! Tym razem działamy na terenie prywatnym położonym przy torach kolejowych w okolicy Bydgoszczy, gdzie kilka lat temu doszło do wycieku oleju z cysterny. Zanieczyszczenie migruje w warstwie gruntu na głębokości 0,3 – 2,5m p.p.t., w kierunku pobliskiej rzeki. Na drodze przepływu wykonaliśmy perforowane [...]

2022-09-19T08:58:10+02:002 września, 2020|News, Wszystko|

REMEDIACJA EX SITU – W SAMYM SERCU WARSZAWY!

W czerwcu ze wsparciem HESUS Polska zrealizowaliśmy prace ex situ na działce w centrum Warszawy, na terenie której powstanie apartamentowiec. Grunt zanieczyszczony był węglowodorami C12-C35 (oleje), wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) oraz metalami ciężkimi, w projektowanej ilości 1000Mg. Źródłem zanieczyszczenia były zalegające na głębokości do około 2,5m p.p.t. zbiorniki wypełnione substancjami ropopochodnymi. Organoleptycznie można było [...]

2022-09-19T08:58:28+02:0010 lipca, 2020|News, Wszystko|

Ex situ w Lublinie

Na początku czerwca została wykonana remediacja ex situ, czyli załadunek, transport oraz utylizacja odpadu (zanieczyszczonego gruntu) z terenu budowy w Lublinie. W trakcie robót ziemnych stwierdzono obszar silnego zanieczyszczenia gruntu, powstały w trakcie rozbiórki zbiorników. Z uwagi na trwające prace budowlane, czas realizacji był na wagę złota! Grunt zanieczyszczony został składowany na nieprzepuszczalnej powierzchni [...]

2022-09-19T08:59:32+02:0024 czerwca, 2020|News, Wszystko|

Ex situ we Wrocławiu

W maju Menard Sp. z o.o. i Remea ze wsparciem firmy Hesus Polska, zrealizowały remediację ex situ we Wrocławiu, na terenach byłych PGR! Teren ma zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Grunt zanieczyszczony był węglowodorami C12-C35 (oleje), w projektowanej ilości 3 500 m3. Z uwagi na historyczne wykorzystanie terenu, w trakcie prac ziemnych odkryto liczne [...]

2022-09-19T09:01:42+02:0019 czerwca, 2020|News, Wszystko|
Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry