REMEA w Polsce, specjalista w remediacji gruntu i przywracaniu środowiska naturalnego.

Czym są bomby ekologiczne i dlaczego są zagrożeniem dla środowiska?

Obecność bomb ekologicznych określanych jako miejsca nagromadzenia znacznych ilości substancji szkodliwych, których przedostanie się do powierzchni ziemi może powodować szkodę w środowisku, stanowi jeden z poważniejszych problemów ekologicznych świata. Wiele z nich jest potencjalnym zagrożeniem, ale w przypadku większości szkoda w środowisku już zaistniała. Bomby ekologiczne rozciągają się na całym terenie naszego kraju – [...]

2023-11-09T11:45:55+01:009 listopada, 2023|Publikacje|

Czym jest rekultywacja składowisk odpadów?

Rekultywacja składowisk odpadów to końcowy etap eksploatacji obiektu. Jest to proces przywracania terenów, na których gromadzone były odpady do ich pierwotnego stanu lub nadania im nowego celu użytkowego. Składowiska wymagają rekultywacji po ich zamknięciu, zgodnie z projektem technicznego zamknięcia i rekultywacji. W Polsce rekultywacja składowisk odpadów jest regulowana przez przepisy prawa, w tym przede [...]

2023-05-08T15:21:58+02:008 maja, 2023|Publikacje|

Co warto wiedzieć o rewitalizacji terenów poprzemysłowych?

Zakupem terenów poprzemysłowych interesuje się coraz większa liczba inwestorów. Tym, co głównie blokuje ich przed transakcją, są duże zanieczyszczenia gruntów i wód, występujące na danej działce. Konsekwentna i sprawna remediacja pozwala na przywrócenie do użytku nawet najbardziej zanieczyszczone tereny poprzemysłowe. W poniższym artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Zachęcamy do lektury. Tereny [...]

2023-04-21T13:48:01+02:0021 kwietnia, 2023|Publikacje, Wszystko|

Letnie, płatne praktyki w Remea

Bądź częścią naszej grupy! Aplikuj na letnie praktyki studenckie w Remea Jeśli jesteś studentem kierunków takich jak budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka wodna, geologia lub pokrewnych i chcesz nabrać doświadczenia zawodowego oraz spróbować swoich sił w naszej firmie - zgłoś się na letnie, płatne praktyki studenckie w Remea! Letnie praktyki studenckie. Jak się [...]

2023-04-18T08:28:19+02:0018 kwietnia, 2023|Aktualności, Webinary, Wszystko|

Rekultywacja czy remediacja?

Czym się różni remediacja od rekultywacji? Czego dotyczy remediacja a czego rekultywacja? Otóż remediacja jest częścią rekultywacji. Jedno i drugie pojęcie stanowi o przywróceniu wartości użytkowych lub przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka. Z tym, że rekultywacja dotyczy szeroko pojętych działań, do których zalicza się na przykład zalesianie obszarów wcześniej wykarczowanych, zalewnie i zasypywanie [...]

2023-04-06T09:32:33+02:0024 marca, 2023|Aktualności|

Do kogo skierowana jest oferta remediacji?

Zanieczyszczenia występujące w środowisku mogą stanowić poważne zagrożenia dla naszego zdrowia. Skutki działania różnego typu zanieczyszczeń nie są natychmiastowe, często ujawniają się po wielu latach, a nawet pokoleniach oraz nie są też w pełni znane. Taki problem dotyczy w szczególności obszarów, na których była prowadzona działalność przemysłowa. Nieświadomość inwestorów oraz brak badań środowiskowych skutkują [...]

2023-04-06T15:07:11+02:0028 lutego, 2023|Publikacje, Wszystko|

Nowa maszyna Geoprobe – nowe możliwości badań gruntu

Nowa maszyna – nowe możliwości Do parku maszynowego Działu Badań firmy REMEA dołączyła ostatnio nowa maszyna o niezwykłych możliwościach. Mowa o urządzeniu amerykańskiej firmy Geoprobe model 6712DT. 6712DT wymyka się klasycznym podziałom na wiertnice czy penetrometr ponieważ jest to urządzenie wielofunkcyjne. 44 konny silniki Kuboty osadzony jest na gąsienicowym podwoziu wyposażonym w lemiesz do [...]

2023-01-27T13:45:49+01:0027 stycznia, 2023|Aktualności, News, Wszystko|

Remea w programie Biznes Bez Granic!

W ostatnim czasie widzowie TVS mieli możliwość usłyszenia nieco o naszej firmie w programie Biznes Bez Granic. W jednym z odcinków programu nasi specjaliści opowiedzieli o usługach Remea, czyli remediacji i metodach oczyszczania gruntów, ziemi i wód gruntowych. Ponadto, przedstawili również nasze dwa największe obecnie projekty, a na koniec przybliżyli nieco profil firmy. Biznes [...]

2023-01-27T10:55:52+01:0026 stycznia, 2023|Publikacje, Wszystko|

Monitoring dynamiczny i pasywny powietrza

Monitoring powietrza pozwala określić dane ilościowe składników powietrza, na przykład ozonu oraz różnych zanieczyszczeń, występujących na określonym obszarze, czyli w regionie lub kraju. Cyklicznie przeprowadzony monitoring jakości powietrza pozwala uzyskać dane o zanieczyszczeniach znajdujących się w powietrzu, w odniesieniu do przyjętych standardów jakości powietrza. Do monitorowania zanieczyszczeń można wykorzystać różne metody, między innymi pasywne, [...]

2023-01-26T09:35:40+01:0026 stycznia, 2023|Publikacje, Wszystko|

Na czym polega badanie stopnia zanieczyszczenia środowiska?

Budowa własnego domu jest marzeniem wielu osób. Przed zakupem jednak odpowiedniej działki, warto wykonać niezbędne badania stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowego oraz wodnego. Dzięki nim można uniknąć nieplanowanych kosztów, np. związanych z rekultywacją, utylizacją gruntów oraz przyszłych problemów, które dotyczyć będą bezpośrednio zanieczyszczenia danego terenu substancjami szkodliwymi. Na czym polegają te prace? Odpowiadamy poniżej. Badanie [...]

2023-04-06T15:13:01+02:003 stycznia, 2023|Publikacje, Wszystko|
Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry