Efekt ekologiczny osiągnięty rok przed planowanym zakończeniem!

BIOREMEDIACJA IN SITU – NIC BARDZIEJ TRUDNEGO

Możemy pochwalić się, że nasi specjaliści realizują prace w rekordowym czasie! Wiedza i doświadczenie osób pracujących nad projektem przyniosła sukces już rok przed planowanym zakończeniem!

W grudniu 2019 r. kadra inżynierów REMEA podjęła decyzję o uzdatnianiu zanieczyszczonego gruntu w okolicy Szczecina, gdzie stwierdzono przekroczenia w zakresie: sumy frakcji benzyn C6-C12, WWA oraz BTEX. Zanieczyszczenia wykryto w przekroju gruntu od 1,0 do 5,0m p.p.t., a interpolacja wyników laboratoryjnych pozwoliła oszacować powierzchnię zanieczyszczeń na  ponad 200 m2.

W roku 2019 został przygotowany szczegółowy projekt zakładający uzyskanie dopuszczalnych stężeń dla IV grupy gruntów będących w użytku. Specjaliści obliczyli potrzebę wykonania 10 otworów aplikacyjnych o głębokości do  5,5 m p.p.t. i średnicy 110 mm. W październiku rozpoczęły się prace bioremediacyjne metodą In Situ. Przez rok aplikowano odpowiednio dobrany szczep bakterii wspomagający rozkład zanieczyszczeń (do listopada 2020 r.). Sukces naszej kadry inżynierskiej ds. remediacji potwierdziły wyniki badań laboratoryjnych. Badania prób gruntu z grudnia 2020, wykazały redukcję zanieczyszczeń do dopuszczalnych norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Bioremediacja In Situ wymaga wieloletniego doświadczenia i ogromnej wiedzy, aby przyniosła oczekiwane efekty – jesteśmy dumni, z tego że nasi pracownicy to kompetentni i wykwalifikowani specjaliści.