Bioremediacja in situ – jesteśmy gotowi!

Eksperci REMEA przygotowują projekty do startu. Sezon bioremediacji inżynieryjnej in-situ właśnie się zaczyna! W marcu, kiedy temperatura na zewnątrz wzrasta a śnieg topnieje, wtedy zaczynają tworzyć się dogodne warunki dla mikroorganizmów wspierających rozkład zanieczyszczeń. Experci REMEA cały czas kontrolują środowisko wodno-gruntowe, po to, aby móc określić kiedy i w jakim stopniu wspierać działaniami bioremediacyjnymi mikroorganizmy znajdujące się w gruncie! Temperatura powietrza i gleby to bardzo ważny czynnik wpływający na przebieg i efektywność prac bioremediacyjnych.

Specjaliści REMEA już w lutym, kiedy temperatury spadały do -20 stopni Celsjusza pozostawali w kontakcie ze środowiskiem. Dokonywali poboru prób gruntu na powierzchniach remediowanych, aby móc jak najlepiej przygotować projekty do wiosennego startu.

Badania laboratoryjne gruntu mają na celu pomóc w oznaczeniu rozmieszczenia zanieczyszczeń, ich migrację, stopień skażeń a także tempo przyrostu i aktywności mikroflory. Badania laboratoryjne pozwalają również oznaczyć skuteczność wykonywanych wcześniej prac a także ewentualną korektę zaplanowanych przyszłych działań na powierzchniach bioremediowanych.