Jeden z największych projektów remediacyjnych trwa i ma się dobrze!

Prace na Zachemie trwają i idą zgodnie z planem. To innowacyjny projekt, przed którego realizacją wykonaliśmy test pilotażowy oraz analizy numeryczne przepływu wody i zanieczyszczeń. Wyniki potwierdziły, że uzyskamy efekt końcowy w zakładanym czasie. Oczyszczanie wód podziemnych zachodzi na całym terenie o powierzchni 26,9 ha. Używamy do tego technologii "pump and treat", czyli "pompuj [...]

2022-09-16T12:37:25+02:0028 sierpnia, 2022|News, Wszystko|

Rozpoznanie terenów zanieczyszczonych in situ właśnie weszło na kolejny poziom

REMEA jako pierwsza firma w Polsce i jedna z nielicznych w Europie rozwinęła swoje możliwości badawcze o wykrywanie zanieczyszczeń gruntu oraz wody gruntowej substancjami ropopochodnymi oraz lotnymi związkami organicznymi. Takie możliwości dają sondy środowiskowe GEOPROBE OIHPT i MIHPT. Sondy środowiskowe GEOPROBE OIHPT i MIHPT To najnowocześniejszy sposób oceny zanieczyszczenia powierzchni metodą in situ. Dzięki [...]

2022-09-20T08:24:10+02:0027 maja, 2022|News, Wszystko|

Inwestycje brownfield – Remea mówi: wchodzę w to!

Aktualnie inwestycje typu brownfield są bardziej preferowane niż greenfield – dlaczego? Brownfield to rodzaj inwestycji realizowanych przez ponowne wykorzystanie terenów, obiektów lub obiektów infrastruktury przemysłowej (często zdegradowanych), którym nadaje się nowe funkcje. Tereny poprzemysłowe często mają potencjał do ponownego wykorzystania, m.in. jako osiedla mieszkaniowe, centra handlowe czy parki. Dzięki inwestycjom brownfield możemy lepiej wykorzystać zasoby [...]

2022-09-16T14:08:50+02:0015 kwietnia, 2022|News, Wszystko|

To już rok w Świętochłowicach!

Dokładnie rok temu, 1 kwietnia rozpoczęły się prace na naszym projekcie „Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach”. Jakie prace zrealizowaliśmy przez ostatnie 12 miesięcy? Wykonaliśmy cały zakres (około 1 km) bariery przeciwfiltracyjnej wokół emitera zanieczyszczeń  – hałdy po byłych ZCH Hajduki. W ten sposób zabezpieczyliśmy przyległe tereny przed przedostawaniem [...]

2022-09-16T14:11:33+02:001 kwietnia, 2022|News, Wszystko|

Sondy środowiskowe do wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych

Bardzo miło nam poinformować, że REMEA jako pierwsze firma w Polsce i jedna z nielicznych w Europie rozwinęła swoje możliwości badawcze o wykrywanie zanieczyszczeń gruntu oraz wody gruntowej substancjami ropopochodnymi oraz lotnymi związkami organicznymi. Takie możliwości dają sondy środowiskowe GEOPROBE OIHPT i MIHPT. Obie sondy wyposażone są dodatkowo w moduł mierzący przewodność elektryczną gruntu. Dodatkowo [...]

2022-09-16T14:21:58+02:0024 lutego, 2022|News, Wszystko|

Zima na Zachemie!

Jeden z największych projektów remediacyjnych nadal trwa. Mimo zimy, która nie chce odejść, w Remea na Zachemie pracy nie ubywa. Wydajność studni utrzymujemy na poziomie 2100m3/dzień. Tłoczymy wodę 3 klasy, która może być wykorzystywana w przemyśle oraz w rolnictwie np. do nawadniania pól. Dziennie wtłaczanych jest 2 160m3 wody, co daje nam 66 960 [...]

2022-09-16T14:25:02+02:0011 lutego, 2022|News, Wszystko|

Bezpieczeństwo mieszkańców –  priorytet remediacji rejonu stawu Kalina

Prawidłowo przeprowadzona remediacja powinna nie tylko skupiać się na celu ostatecznym, lecz również uwzględniać bezpieczeństwo i zdrowie okolicznych mieszkańców oraz osób pracujących na terenie budowy. Mając na uwadze, że podczas wyciągania osadów dennych ze stawu Kalina, dochodzi do przemian niektórych związków, w rejonie tym prowadzi się monitoring zanieczyszczenia powietrza. Po każdej stronie stawu Kalina [...]

2022-09-16T14:40:36+02:0020 stycznia, 2022|News, Wszystko|

Betonowanie Pryzmy na Stawie Kalina

Obecnie prowadzone prace w ramach remediacji terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina, skupiają się na przygotowaniu kolejnej pryzmy do uruchomienia. Jest to jedna z dwóch docelowych pryzm, w której będą neutralizowane odwodnione osady. Dzień przed Wigilią zostało zakończone betonowanie. Skalę i wymiar konstrukcji najlepiej oddają zdjęcia wykonane z powietrza przy użyciu drona. [...]

2022-09-16T14:45:04+02:0028 grudnia, 2021|News, Wszystko|

Innowacyjna Pryzma na Stawie Kalina

Pomimo, iż zima zbliża się wielkimi krokami, to dla pracowników Remea początek grudnia był niezwykle gorącym okresem. W dniu 1 grudnia 2021 r. zakończono oficjalnie pilotażowe badania innowacyjnej technologii neutralizacji osadów ze stawu Kalina w procesie termicznej desorpcji. Należy przypomnieć, że osady denne ze względu na wysoką zawartość zanieczyszczeń sprawiły, iż niepozorny staw stał [...]

2022-09-16T14:45:51+02:0010 grudnia, 2021|News, Wszystko|

Zachem – remediacja rozpoczęta!

Proces remediacji terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych "Zachem" w Bydgoszczy wkroczył w docelową fazę oczyszczania wód podziemnych i gruntów. Oficjalne otwarcie prac odbyło się 13 września 2021. Projekt ten pomoże zlikwidować bezpośrednie zagrożenie środowiskowe w obszarze oddziaływania zanieczyszczeń. Szczególną uwagę skupiono na ochronie bezcennego obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz wyeliminowania [...]

2022-09-16T15:00:41+02:0024 września, 2021|News, Wszystko|
Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry