Aktualnie inwestycje typu brownfield są bardziej preferowane niż greenfield – dlaczego? Brownfield to rodzaj inwestycji realizowanych przez ponowne wykorzystanie terenów, obiektów lub obiektów infrastruktury przemysłowej (często zdegradowanych), którym nadaje się nowe funkcje.

Tereny poprzemysłowe często mają potencjał do ponownego wykorzystania, m.in. jako osiedla mieszkaniowe, centra handlowe czy parki. Dzięki inwestycjom brownfield możemy lepiej wykorzystać zasoby takiej przestrzeni. Zwłaszcza że mają one często korzystniejszą lokalizację niż greenfield – znajdują się w centrum miast i mają potencjał do stymulowania lokalnego rynku po rewitalizacji.Dodatkowym atutem inwestycji brownfield jest fakt, że w mniejszym stopniu oddziałują na środowisko. Dzięki czemu odpowiadają celom inteligentnego rozwoju miasta – są bardziej opłacalne dla rozwoju gospodarczego niż inne działania związane z ponownym wykorzystywaniem terenów zdegradowanych.

Inwestycje brownfield – zaczynamy od oczyszczenia gruntu

Pierwszym etapem ponownego wykorzystania zdegradowanych terenów jest ich zbadanie i oczyszczenie z substancji mogących powodować ryzyko – tym się właśnie zajmujemy!

Nasza najnowsza inwestycja brownfield to fabryka włókiennicza w Łodzi, gdzie do oczyszczenia gruntu dobraliśmy metodę bioremediacji, technologii oczyszczania przy pomocy mikroorganizmów. Już niedługo będzie można zobaczyć efekty naszej pracy!