REMEA jako pierwsza firma w Polsce i jedna z nielicznych w Europie rozwinęła swoje możliwości badawcze o wykrywanie zanieczyszczeń gruntu oraz wody gruntowej substancjami ropopochodnymi oraz lotnymi związkami organicznymi. Takie możliwości dają sondy środowiskowe GEOPROBE OIHPT i MIHPT.

Sondy środowiskowe GEOPROBE OIHPT i MIHPT

To najnowocześniejszy sposób oceny zanieczyszczenia powierzchni metodą in situ. Dzięki tej technologii możemy określić zanieczyszczenie gruntu w czasie rzeczywistym i to w miejscu inwestycji. Dodatkowo użycie sond ogranicza błędy związane z pobieraniem próbek do minimum.

Obie sondy wyposażone są w moduł mierzący przewodność elektryczną gruntu. Zawierają port HPT, dzięki któremu możliwe jest wyznaczenie współczynnika filtracji. Na podstawie powyższych pomiarów możliwe jest rozpoznanie gruntów spoistych lub nie spoistych w profilu oraz oszacowanie prędkości migracji zanieczyszczeń w nawodnionych gruntach niespoistych. Jak dokładnie działają poszczególne sondy?

Sonda OIHPT – na czym polega ta technologia?

OIHPT (Optical Image Profiler with Hydraulic Profiling Tool) to sonda wprowadzana w grunt za pomocą standardowego penetrometru. Jej zastosowanie umożliwia badanie w czasie rzeczywistym zanieczyszczenia gruntu lotnymi węglowodorami ropopochodnymi i rozpuszczalnikami, przewodności elektrycznej oraz hydraulicznej gruntu.

Wykrywanie zanieczyszczeń gruntu odbywa się dzięki zastosowaniu kamery, światła widzialnego i promieniowania ultrafioletowego. Zainstalowana kamera wykonuje 30 zdjęć na sekundę. Lotne węglowodory świecą pod wpływem promieniowania UV co jest rejestrowane na zdjęciach. Program analizuje poszczególne zdjęcia. Wynikiem sondowania jest procent  zdjęcia, które pokrywają fluorescencyjne cząstki ropopochodne. Zdjęcia zapisywane są co 15 mm do późniejszej analizy. Dodatkowo istnieje możliwość zatrzymania sondy i zrobienia zdjęcia używając światła widzialnego w celu identyfikacji gruntu. Łącząc pomiar zanieczyszczenia z pomiarem przewodności elektrycznej i hydraulicznej gruntu jesteśmy w stanie oszacować czas i zasięg rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia oraz dobrać najoptymalniejszą metodę oczyszczania gruntu.

Sonda MIHPT – na czym polega ta technologia?

Drugą sondą środowiskową wykorzystywaną przez REMEA jest MIHPT (Membrane Interface Probe with Hydraulic Profiling Tool). Sonda ta wprowadzana jest w grunt za pomocą standardowego penetrometru umożliwiająca badanie w czasie rzeczywistym zanieczyszczenia gruntu lotnymi związkami organicznymi LZO, przewodności elektrycznej oraz hydraulicznej gruntu.

Wykrywanie zanieczyszczeń odbywa się poprzez podgrzanie gruntu do 120ºC na bloku grzewczym sondy. Dzięki temu uwalniają się lotne związki organiczne, które przez półprzepuszczalną membranę dostają się do wnętrza sody. Następnie poprzez krążący gaz zabierane są na powierzchnie do detektora zanieczyszczeń. Wynikiem sondowania jest rozkład i stężenie LZO w zależności od głębokości. Sonda pracuje zarówno w strefie saturacji jak i aeracji, w gruntach grubo i  drobnoziarnistych. Dzięki połączeniu danych dotyczących przewodności elektrycznej i hydraulicznej gruntu możliwe jest określenie mobilności i migracji zanieczyszczeń w gruncie.

Badanie gruntu za pomocą sondy MIHPT dostarcza niezbędnych i wiarygodnych informacji, dzięki którym możliwe jest poprawne wyznaczenie miejsc poboru próbek do badań laboratoryjnych oraz dobór optymalnej metody oczyszczania gruntu.

Dzięki zastosowaniu przez REMEA nowych technologii rozpoznanie terenów zanieczyszczonych in situ weszło w Polsce na kolejny poziom!