Prace na Zachemie trwają i idą zgodnie z planem. To innowacyjny projekt, przed którego realizacją wykonaliśmy test pilotażowy oraz analizy numeryczne przepływu wody i zanieczyszczeń. Wyniki potwierdziły, że uzyskamy efekt końcowy w zakładanym czasie.

Oczyszczanie wód podziemnych zachodzi na całym terenie o powierzchni 26,9 ha. Używamy do tego technologii „pump and treat„, czyli „pompuj i oczyszczaj”. Proces ten polega na odpompowywaniu zanieczyszczonych wód podziemnych, poddawaniu ich częściowemu oczyszczeniu w specjalnej jednostce podczyszczającej a następnie zatłoczeniu za pomocą studni iniekcyjnych z powrotem do górotworu, do osiągnięcia pożądanego efektu ekologicznego.

Zgodnie z założeniami projektu woda podziemna pompowana jest z głębokości do 24 m ppt. Na bieżąco prowadzimy kontrole jakości pompowanej wody na instalację w celu jej oczyszczania. Umożliwia nam to pełną kontrolę procesu oczyszczania i ustawiania parametrów poszczególnych procesów, żeby móc uzyskać wodę o parametrach zakładanych w projekcie. Utrzymujemy wydajność instalacji na poziomie ok 100 m3/h żeby przepompować  wodę w górotworze w ilościach nie mniejszych niż zaprojektowano z wykorzystaniem modelowania numerycznego przepływu zanieczyszczeń, który wykonywaliśmy angażując także naukowców znających ten temat od początku.

 

Woda pompowana wygląda znacznie lepiej. Ale to jeszcze nie koniec

 

W momencie przystąpienia do prac remediacyjnych woda na Zachemie była koloru czarnego ze względu na zawartość różnego rodzaju zanieczyszczeń. Jednak trzeba podkreślić, że w przypadku tego projektu, to nie kolor wody jest problemem a zanieczyszczenia i ich stężenie. Obecnie woda pompowana z górotwory wygląda znacznie lepiej. Jednak proces remediacji nadal trwa, aby za kilka miesięcy osiągnąć zakładany efekt. Instalacja zaprojektowana jest w taki sposób, aby uzyskiwać po oczyszczeniu wodę spełniającą III klasę jakości.

 

Próbki pochodzące z wód gruntowych są na bieżąco wysyłane do akredytowanego laboratorium. Większość analiz w zakresie związków chemicznych wykonywana jest w Polsce. Natomiast pozostała część wysyłana jest do laboratorium za granicą.

Jesteśmy na dobrej drodze

Analizy numeryczne, bieżąca kontrola stanu wód po oczyszczeniu i wód, które już obecnie znajdują się w górotworze wskazują, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby uzyskać finalny efekt zgodnie z projektem. Jako specjaliści w zakresie remediacji jesteśmy także gotowi, aby przedstawić inwestorowi rozwiązania, które pozwolą zneutralizować źródło zanieczyszczenia i wykonać oczyszczenie części nie objętej obecnym projektem.

Your Content Goes Here