REMEA w Polsce, specjalista w remediacji gruntu i przywracaniu środowiska naturalnego.

Badania środowiskowe in-situ

2024-05-17T08:06:11+02:00

Badanie gruntu za pomocą sondy MIHPT MIHPT (Membrane Interface Probe with Hydraulic Profiling Tool) jest to sonda wprowadzana w grunt za pomocą standardowego penetrometru umożliwiająca badanie w czasie rzeczywistym: zanieczyszczenia gruntu lotnymi związkami organicznymi LZO (MIP Membrane), przewodności elektrycznej gruntu (EC Dipol), przewodności hydraulicznej gruntu (HPT Injection [...]

Akredytowane pobieranie wysokiej jakości próbek gruntu i wody

2024-05-17T08:05:34+02:00

Dział Badań Środowiskowych REMEA posiada akredytację nr AB 1831 w zakresie pobierania próbek. Dokładny zakres akredytacji obejmuje: pobieranie próbek wód podziemnych do badań chemicznych i fizycznych wg PN-ISO 5667-11:2017-10, pobieranie próbek gleb/gruntów do badań chemicznych i fizycznych wg PN-ISO 10381-4:2007 i PN-ISO 10381-5:2009. Uzyskanie [...]

Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry