Na czym polega badanie dylatometryczne DMT?

Sondowanie polega na pionowym wprowadzeniu w grunt stalowej łopatki wyposażonej w stalową, okrągłą i odkształcalną membranę. Podczas statycznego pogrążania dylatometr zatrzymywany jest na kolejnych głębokościach, a następnie mierzone jest ciśnienie gazu, które powoduje założone odkształcenia membrany. Mierzone są trzy wartości ciśnienia: p0, p1, p2.  W efekcie wyprowadza się parametry :

  • moduł dylatometryczny EDMT,
  • wskaźnik materiałowy IDMT,
  • współczynnik naprężenia poziomego KDMT

Na podstawie interpretacji wyprowadzonych parametrów można uzyskać następujące parametry geotechniczne:

  • wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu (cu),
  • naprężenie prekonsolidacji (wyrażone wartością OCR),
  • moduł odkształcenia (E0),
  • współczynnik parcia bocznego (K0),
  • współczynnik konsolidacji (ch).

Sondowanie DMT znajduje zastosowanie w badaniach gruntów zarówno drobnoziarnistych jak i gruboziarnistych. Badanie dylatometrem jest szczególnie istotne dla określenia parametrów gruntów słabonośnych (szczególnie pyłów oraz iłów) oraz gruntów organicznych. Koszt badań gruntu dylatometrem płaskim w stosunku do wiarygodności i ilości otrzymanych parametrów geotechnicznych jest stosunkowo niski.