REMEA w Polsce, specjalista w remediacji gruntu i przywracaniu środowiska naturalnego.

Badania stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego

2023-12-06T11:39:52+01:00

Badania stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego prowadzi się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395). Rozpoznanie to  należy prowadzić w  dwóch następujących po sobie etapach od badań ogólnych (wstępnych) do szczegółowych, w przypadku [...]

Badania dylatometryczne DMT

2024-05-17T08:00:03+02:00

Na czym polega badanie dylatometryczne DMT? Sondowanie polega na pionowym wprowadzeniu w grunt stalowej łopatki wyposażonej w stalową, okrągłą i odkształcalną membranę. Podczas statycznego pogrążania dylatometr zatrzymywany jest na kolejnych głębokościach, a następnie mierzone jest ciśnienie gazu, które powoduje założone odkształcenia membrany. Mierzone są trzy wartości ciśnienia: p0, p1, [...]

Badania presjometryczne PMT

2023-12-06T11:12:09+01:00

Badanie presjometryczne (PMT) to badanie geotechniczne in situ którego celem jest próbne obciążenie gruntu na żądanej głębokości przy użyciu radialnie rozszerzalnej sondy w kształcie walca, która oddziałuje na ścianki otworu. Sondowanie polega na etapowym zadawaniu ciśnienia o odpowiedniej wartości, co powoduje przyrost objętości sondy, a to z kolei powoduje wzrost naprężenia na styku grunt-sonda. [...]

Badania sondą statyczną CPTu

2024-01-17T06:23:36+01:00

Sondowanie CPT/CPTu jest jedną z podstawowych metod badań gruntu umożliwiających w relatywnie tani i szybki sposób pozyskać dane o stanie gruntów zalegających w podłożu oraz ich parametrach wytrzymałościowych i odkształceniowych. Sondowanie statyczne sondą CPTu charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru i wrażliwością na zmienne właściwości podłoża. Idealnie sprawdza się jako uzupełnienie wierceń geotechnicznych i badań [...]

Badania geotechniczne

2024-05-16T11:16:03+02:00

Badania geotechniczne gruntu wykonuje się celem ustalenia wodno-gruntowych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Poznanie informacji takich jak rodzaj występujących gruntów oraz poziom wód gruntowych pomaga w określeniu czy na danym gruncie można lokalizować planowane obiekty budowlane. Jeżeli budowa na danym terenie jest możliwa, to dzięki wynikom wspomnianych badań możemy także ustalić, jaki rodzaj fundamentowania należy [...]

Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry