Lekki penetrometr dynamiczny PANDA to nowoczesne urządzenie wyposażone w głębokościomierz strunowy (jak w penetrometrach do sondowań statycznych), czujnik mierzący siłę udaru oraz przenośny komputer zbierający dane i przeliczający je na dynamiczny opór na stożku qd.

Badanie gruntu sondą dynamiczną PANDA

Penetrometr Panda wyposażony jest w dwa rodzaje stożków. Pierwszy mniejszy o powierzchni 2 cm2 i kącie wierzchołkowym 90º służy do kontroli zagęszczenia do głębokości około 2-3 metrów. Drugi stożek tracony o powierzchni 4 cm2 i takim samym kącie wierzchołkowym używany jest do badania właściwości mechanicznych i odkształceniowych gruntu do głębokości maksymalnej 6-7 metrów.

W trakcie badania dokonywany jest pomiar:

  • Energii udaru,
  • Zagłębienia na skutek udaru

Na podstawie powyższych danych obliczany jest dynamiczny opór na stożku qd. Na podstawie oporu na stożku qd możliwe jest obliczenie następujących parametrów gruntu:

  • Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego ρd,
  • Gęstość objętościowa ρ,
  • Stopień zagęszczenia ID,
  • Kalifornijski wskaźnik nośności CBR,
  • Kąt tarcia wewnętrznego φ,
  • Wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu Su,
  • Moduł ściśliwości EOED.

Penetrometr PANDA idealny jest do kontroli zagęszczenia w niskich nasypach lub wykopach fundamentowych. Dodatkowo świetnie sprawdza się do wyznaczania parametrów gruntowych pod niewielkie inwestycje takie jak domy jednorodzinne bądź innego rodzaju budynki jednokondygnacyjne.