Badanie dynamiczną sondą lekką (DPL), średnią (DPM) lub ciężką (DPH) polega na wprowadzaniu stożka o normowych wymiarach (zależnych od rodzaju sondy) w grunt przy pomocy młota uderzającego w podbabnik który przekazuję energię bezpośrednio na żerdzie i dalej na stożek. Waga młota zależna jest od rodzaju sondy i wynosi: 10 (DPL), 30 (DPM) lub 50 kg (DPH). Różna waga młota wpływa na energię przekazywaną na stożek, która wynosi od 50 (DPL) do 167 kJ/m2 (DPH). Waga użytego młota wiąże się również z możliwymi do osiągnięcia głębokościami sondowania, tj. im cięższy młot tym możliwe jest głębsze sondowanie.

Wyniki badania gruntu sondą dynamiczną DPL/DPM/DPH

Wynikiem badania gruntu sondą dynamiczną jest liczba uderzeń młota o podbabnik na każde 10 cm wpędu sondy. Głównym parametrem otrzymanym z sondowań dynamicznych jest stopień zagęszczenia ID. Każdy rodzaj sondowania ma określoną korelację między ilością uderzeń a wartością ID.

Badanie sondą dynamiczną pozwala również określić pośrednio:

  • Wskaźnik zagęszczenia IS,
  • Jednostkowy dynamiczny opór sondowania qd.

Sondowania dynamiczne DPL/DPM i DPH charakteryzują się najniższym kosztem badania gruntu w związku z czym są chętnie wykorzystywane podczas badań do opinii geotechnicznej pod domki jednorodzinne, jednakże ich zastosowanie ogranicza się tylko do gruntów gruboziarnistych (niespoistych).