Badania sondą statyczną CPTu

2022-08-25T12:10:40+02:00

Sondowanie CPT/CPTu jest jedną z podstawowych metod badań gruntu umożliwiających w relatywnie tani i szybki sposób pozyskać dane o stanie gruntów zalegających w podłożu oraz ich parametrach wytrzymałościowych i odkształceniowych. Sondowanie statyczne sondą CPTu charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru i wrażliwością na zmienne właściwości podłoża. Idealnie sprawdza się jako uzupełnienie wierceń geotechnicznych i badań [...]

Badania geotechniczne

2022-08-25T12:05:42+02:00

Badania geotechniczne gruntu wykonuje się celem ustalenia wodno-gruntowych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Poznanie informacji takich jak rodzaj występujących gruntów oraz poziom wód gruntowych pomaga w określeniu czy na danym gruncie można lokalizować planowane obiekty budowlane. Jeżeli budowa na danym terenie jest możliwa, to dzięki wynikom wspomnianych badań możemy także ustalić, jaki rodzaj fundamentowania należy [...]

Kalkulator badań gruntu
Przejdź do góry