Jeden z największych projektów remediacyjnych nadal trwa. Mimo zimy, która nie chce odejść, w Remea na Zachemie pracy nie ubywa.

Wydajność studni utrzymujemy na poziomie 2100m3/dzień. Tłoczymy wodę 3 klasy, która może być wykorzystywana w przemyśle oraz w rolnictwie np. do nawadniania pól.

Dziennie wtłaczanych jest 2 160m3 wody, co daje nam 66 960 m3 miesięcznie i 803 520 m3 rocznie.

Ciekawostką jest to, że przez 40dni wtłaczamy objętość największego jeziora w kujawsko-pomorskim tj. Gopło, które liczy sobie 78 497m3.

W ostatnim tygodniu zajmowaliśmy się także płukaniem studni iniekcyjnych. Wszystkie zostały przepłukane, dzięki czemu mogą wchłaniać więcej czystej wody.

Cały czas pojawiają się nowe pomysły i wprowadzane są zmiany. Dostosowujemy i kalibrujemy parametry stacji dozującej polielektrolit, aby móc oczyszczać wodę popłuczną po płukaniu filtrów i wykorzystywać ją ponownie w instalacji. Dobraliśmy odpowiedni koagulant i flokulant, a następnie przeprowadziliśmy wiele badań w mniejszej skali aby zdecydować o ich stężeniu.

Głównym celem jest opadnięcie zanieczyszczeń na dno i uzyskanie czystej wody 3 klasy.

Nieustannie udoskonalamy dozowanie polielektrolitu aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.

Niedawno, zostały przeprowadzone testy pilotażowe na żywicach jonoselektywnych, pozwalających na dokładniejsze oczyszczenie wody po przejściu przez instalację z chlorków i siarczanów. Oba parametry były zgodne z 3 klasą wody. Rozpatrujemy włączenie technologii żywic jonowymiennych – stawiana będzie stacja oraz rozpoczniemy fazę testową w skali 1:1.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Politechniką Bydgoską, która współpracuje z nami w zakresie badań istotnych parametrów wody takich jak twardość wody, przewodność czy poziom AOX.

Łącznie posiadamy około 27 zbiorników oraz 17 filtrów. Do ich transportu potrzeba było ok. 45 ciężarówek sprzętu.

Wszystkie rury łączące poszczególne zbiorniki, ozonatory, filtry to długość około 4 000 m.b. – czyli 757 szt. Fordów Ranger’ów ustawionych jeden za drugim.

Rys. 1 Woda surowa pompowana z 5 studni oraz podczyszczona woda, którą wtłaczamy z powrotem do gruntu

Rys.2 Na zdjęciu przedstawiona jest woda popłuczna w trakcie wytrącania.