Wokół stawu Kalina wiosna na całego. Zgodnie z harmonogramem prac, rok 2020 przeznaczony jest na liczne badania środowiska gruntowo-wodnego i pomiary oraz prace projektowe.

Kilka dni temu rozpoczęto pasywny pomiar lotnych związków organicznych (VOC – ang. volatile organic compounds) przy pomocy rozmieszczonych wokół stawu tzw. próbników radiello. Jako najważniejszy składnik próbnika uważa się wkład (nabój) – to właśnie na nim zachodzi proces sorpcji badanego analitu.

Drugim niezwykle ważnym elementem próbnika jest element dyfuzyjny, bowiem dzięki niemu substancja badana (substancja zanieczyszczająca powietrze) z otoczenia przenika przez osłonę dyfuzyjną do wnętrza próbnika. Proces ten zachodzi ze względu na różnicę stężeń. Prędkość przepływu powietrza dobiera się tak, aby sorpcja przebiegała w optymalnych warunkach. Badana substancja wnika do naboju poprzez przestrzeń międzyziarnową wkładu, aż do momentu kiedy zajdzie proces adsorpcji.

Próbniki umieszcza się pod osłonami, które mają na celu chronić je przed opadami atmosferycznymi. Po tygodniu nasze próbniki zostaną wysłane do laboratorium akredytowanego, gdzie zastaną przebadane pod względem zaabsorbowanych substancji potencjalnie mogących zanieczyszczać powietrze wokół stawu.

Montaż próbników do monitoringu pasywnego spotkał się zainteresowaniem mieszkańców stawu Kalina. W pracach ekipie towarzyszyła samica kaczki krzyżówki.