Dokładnie rok temu, 1 kwietnia rozpoczęły się prace na naszym projekcie „Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach”.

Jakie prace zrealizowaliśmy przez ostatnie 12 miesięcy?

  • Wykonaliśmy cały zakres (około 1 km) bariery przeciwfiltracyjnej wokół emitera zanieczyszczeń  – hałdy po byłych ZCH Hajduki. W ten sposób zabezpieczyliśmy przyległe tereny przed przedostawaniem się zanieczyszczeń.
  • Wydobyliśmy większość silnie zanieczyszczonych osadów dennych z dna stawu Kalina. Prace związane z wydobyciem osadów zakończą się z końcem kwietnia 2022. Osady po wydobyciu są odwadniane na prasie filtracyjnej.
  • Trwa neutralizacja odwodnionych osadów dennych w procesie termicznej desorpcji. Jest to pierwsze zastosowanie tej technologii w Polsce. Prace są zaawansowane w około 50%.
  • Zbudowaliśmy żelbetową podziemną komorę mieszania o objętości 3000 m3, do której specjalny system pomp będzie kierował zanieczyszczone wody gruntowe z rejonu hałdy, w celu rozcieńczenia ich ze ściekami sanitarnymi i przepompowania na oczyszczalnię ścieków.

Co przed nami? W dużym skrócie:

  • Zakończenie prac związanych z wydobyciem, odwodnieniem i neutralizacją osadów dennych
  • Budowa grobli na stawie
  • Wykonanie ścieżek, boisk, placów zabaw, nasadzenia zieleni  – zagospodarowanie terenu.

Docelowo, teren wokół stawu Kalina będzie terenem rekreacyjnym, z którego będą korzystać mieszkańcy. Termin zakończenia projektu, to sierpień 2023 roku.

Dziękujemy naszemu Klientowi Gminie Świętochłowice, naszym Podwykonawcom (Soletanche, Haemers Technologies) za dotychczasową współpracę!

Zdj. 1 Specjalna żelbetonowa komora mieszania. 
Zdj. 2 zanieczyszczony materiał jest neutralizowany na miejscu
w innowacyjnym procesie termicznej desorpcji