Bardzo miło nam poinformować, że REMEA jako pierwsze firma w Polsce i jedna z nielicznych w Europie rozwinęła swoje możliwości badawcze o wykrywanie zanieczyszczeń gruntu oraz wody gruntowej substancjami ropopochodnymi oraz lotnymi związkami organicznymi.

Takie możliwości dają sondy środowiskowe GEOPROBE OIHPT i MIHPT. Obie sondy wyposażone są dodatkowo w moduł mierzący przewodność elektryczną gruntu. Dodatkowo zawierają port HPT, dzięki któremu możliwe jest wyznaczenie współczynnika filtracji. Na podstawie powyższych pomiarów możliwe jest rozpoznanie gruntów spoistych lub nie spoistych w profilu oraz oszacowanie prędkości migracji zanieczyszczeń w nawodnionych gruntach niespoistych.

Rozpoznanie terenów zanieczyszczonych in situ na terenie Polski właśnie weszło na kolejny poziom!

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Materiały graficzne dzięki uprzejmości Geoprobe System.