Zanieczyszczenia występujące w środowisku mogą stanowić poważne zagrożenia dla naszego zdrowia. Skutki działania różnego typu zanieczyszczeń nie są natychmiastowe, często ujawniają się po wielu latach, a nawet pokoleniach oraz nie są też w pełni znane. Taki problem dotyczy w szczególności obszarów, na których była prowadzona działalność przemysłowa. Nieświadomość inwestorów oraz brak badań środowiskowych skutkują tym, że podczas prac budowlanych wykrywane są odpady niebezpieczne, które stwarzają realne zagrożenie. Takie gleby powinny bezwzględnie podlegać remediacji, jednak wybór strategii postępowania nie jest prosty i wymaga każdorazowo indywidualnej analizy problemu.

Do kogo skierowana jest oferta remediacji? W jakich branżach oczyszczanie terenu może okazać się konieczne? Oferta remediacji kierowana jest do każdego, kto zmaga się z problemem zanieczyszczeń, począwszy od osób prywatnych, poprzez instytucje państwowe, skończywszy na dużych inwestorach krajowych i zagranicznych.

Oferta remediacji dla branży produkcyjnej

Kwestie dotyczące ochrony środowiska przez wiele firm traktowane są jako balast, który przysparza problemów. W toku produkcji powstaje wiele zanieczyszczeń, które nie zawsze są odpowiednio zabezpieczone, a to stwarza ryzyko skażenia środowiska. Na skutek prowadzonej działalności może dojść m.in. do incydentalnych wycieków ropopochodnych ze zbiorników z paliwem czy przenikania zanieczyszczeń z odpadów poprodukcyjnych do wód i gleb.

Dzięki remediacji możemy tego uniknąć. Remediacja polega na odpowiednim zabezpieczeniu terenu – tak, aby skażenie nie rozprzestrzeniało się. Kolejny krok to projekt procesu oczyszczania środowiska. Warto zwrócić uwagę, że firma REMEA w pierwszej kolejności stara się proponować metody oczyszczania na miejscu (remediacja in-situ). Bazujemy na metodach biologicznego i fizycznego rozkładu zanieczyszczeń, które są w pełni bezpieczne i nie zakłócają pracy przedsiębiorstwa. W ostateczności proponowany jest wywóz szkodliwych materiałów i ich odpowiednia utylizacja poza teren inwestycji (remediację ex-situ).

Remediacja w budownictwie

Niemal zawsze, podczas przygotowania terenu inwestycji, konieczne jest zagospodarowanie urobku z wykopów. Utylizacja materiału wymaga określenia, z jakiego rodzaju odpadem mamy do czynienia. Jeżeli w wydobytej glebie wykryte zostanie jakiekolwiek skażenie, na podstawie przypisanego kodu odpadu podejmuje się decyzje o dalszym postępowaniu. Remea pomaga wykonać badania środowiskowe i uczestniczy w nadaniu kodu odpadu, nadzoruje procedurę remediacji. W przypadku wykrytego skażenia, prowadzimy proces oczyszczania w sposób niezakłócający inwestycji.

remediacja

Remediacja terenów zdegradowanych i brownfield

Oferta remediacji skierowana jest do inwestorów i deweloperów, którzy planują rozpoczęcie budowy na gruntach zdegradowanych lub typu brownfield. Takie tereny cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów. Głównym powodem jest lokalizacja. Działki znajdują się w granicach administracyjnych miast, w atrakcyjnych pod względem komunikacyjnym miejscach. Często też zakup działek na terenach zdegradowanych oraz typu brownfield jest tańszy niż położonych w innych lokalizacjach. Warto też podkreślić, że dużo łatwiej jest deweloperom lub inwestorom otrzymać pozwolenie na budowę na terenach wcześniej zdegradowanych lub typu brownfield.

Choć z praktycznego punktu widzenia tereny typu greenfield, czyli nigdy wcześniej niezabudowane, są atrakcyjniejsze dla deweloperów, znalezienie takiej działki staje się coraz trudniejsze. Jednym z głównych czynników, dla których warto zdecydować się na działkę zlokalizowaną na terenach brownfield, jest możliwość wykonania kompleksowej remediacji, czyli oczyszczania gruntów. Warto wykorzystywać możliwości dzisiejszej techniki i w jak największym stopniu minimalizować szkody, które są następstwem działalności człowieka.

Oferta remediacji skierowana jest do wszystkich gałęzi gospodarki i przemysłu, w których działalność człowieka wpłynęła na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Ingerując w grunty, poprzez prowadzenie prac budowlanych i rozwijanie przemysłu, stajemy się, jako ludzie odpowiedzialni za skażenia gleby oraz wód. Dlatego powinniśmy wykorzystywać możliwości, jakie daje proces remediacji i zminimalizować szkody będące następstwem naszych działań.

Chcesz wiedzieć ile kosztują badania środowiskowe gruntu? Oblicz w naszym bezpłatnym kalkulatorze.