Pomagamy! Dołączyliśmy do grona 12-stu spółek z grupy VINCI działających w Polsce, które w dalszym ciągu wspierają medyków w walce z COVID-19.

– Walka medyków z COVID-19 trwa. Celem akcji jest kontynuacja pomocy dla placówek i personelu medycznego na pierwszej linii frontu. Po raz kolejny dostarczyliśmy paczki z najbardziej potrzebnymi środkami ochrony dla służby zdrowia. Tym razem przekazaliśmy 6 tysięcy atestowanych maseczek typu FFP2 – powiedział Jakub Saloni, Prezes Zarządu Menard Sp. z o.o. i Przewodniczący Clubu Pivot Poland, zrzeszającego spółki z kapitałem VINCI działające na terenie naszego kraju.

Maseczki dotarły do ośmiu szpitali – czterech warszawskich i czterech spoza stolicy: Zabrza, Tych, Legnicy i Bydgoszczy. Od marca do maja pomogliśmy już w sumie 29 placówkom w 20 miastach Polski. Wśród nich są szpitale, centra medyczne oraz domy pomocy społecznej.
Działania, które podjęliśmy w gronie 12 spółek, tj.: Warbud, Actemium Poland, ATEM-Polska, Calanbau TPI, ETF Polska, Eurovia Polska, Freyssinet Polska, Menard, REMEA PL, Soletanche Polska, VINCI Facilities Polska, VINCI Immobiler Polska są dowodem na to, że solidarnie współpracując można skutecznie nieść pomoc potrzebującym – dodała Agnieszka Wąsowska, Członek Zarządu Fundacji „Warbud – Warto Pomagać”, koordynator akcji.