REALIZACJA WYDAJE SIĘ BYĆ TRUDNA – NIE DLA REMEA!

Na początku roku 2021 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała pozytywną decyzję ustalającą Projekt Planu Remediacji [PPR], opracowanego przez expertów REMEA. Nie było czasu do stracenia. Prace rozpoczęły się na początku lutego. REMEA w gotowości!

Remediacja polegała na oczyszczeniu gruntów zanieczyszczonymi metalami ciężkimi w warstwie z przedziału miąższości od 0,00 do 3,00 m p.p.t. Mobilizacja ekspertów firmy REMEA w razem z podwykonawcą firmą HESUS POLSKA zajmującym się wydobyciem, transportem i utylizacją zanieczyszczonych gruntów, pozwoliła na zrealizowanie prac w 8 dni roboczych. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że na powierzchni w lutym temperatura spadała do -20℃, teren pozostawał górzysty a w przeciągu tak krótkiego czasu wyjechało ok. 4 tysiące [Mg] gruntu, co w przeliczeniu na m3 daje wartość równą ok. 2180.