Budowa własnego domu jest marzeniem wielu osób. Przed zakupem jednak odpowiedniej działki, warto wykonać niezbędne badania stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowego oraz wodnego. Dzięki nim można uniknąć nieplanowanych kosztów, np. związanych z rekultywacją, utylizacją gruntów oraz przyszłych problemów, które dotyczyć będą bezpośrednio zanieczyszczenia danego terenu substancjami szkodliwymi. Na czym polegają te prace? Odpowiadamy poniżej.

Badanie stopnia zanieczyszczenia środowiska – dlaczego warto przeprowadzić?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 5 września 2016 roku stosowne organy administracji samorządowej, w sytuacji, gdy pojawią się ku temu konkretne i uzasadnione przesłanki, mogą obciążyć właścicieli danych terenów obowiązkiem wykonania badań stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowego oraz wodnego.

Badanie to powinny też przeprowadzić osoby, które zdecydują się na zakup działki budowlanej. Dzięki temu dowiedzą się, jaki jest jej rzeczywisty stan, a także, w jaki sposób należy pozbyć się ewentualnych zanieczyszczeń.

Badanie stopnia zanieczyszczenia środowiska – na czym polega?

Badanie rozpoczyna się od sprawdzenia historii danego miejsca. Dokładnie analizuje się, czy na danym terenie prowadzona była kiedyś określona działalność gospodarcza, która mogła w negatywny sposób wpłynąć na stan środowiska wodno-gruntowego. Następnym krokiem jest sporządzenie listy, czyli zestawienie tego, jakie ewentualnie szkodliwe substancje znajdują się na danym terenie. Jeżeli z przeprowadzanych badań historycznych wynika, że dane środowisko rzeczywiście jest skażone, należy zgłosić ten fakt do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

badanie stopnia zanieczyszczenia środowiska

Kolejnym etapem jest pobranie próbek do badań poprzez wykonywanie odwiertów na danym terenie. Głębokość odwiertów uzależniona jest przede wszystkim od tego, co uda się konkretnie ustalić podczas sprawdzania historii terenu. Należy jednak pamiętać, że próbki i tak trzeba pobierać z różnych głębokości, gdyż takie działania pozwolą ustalić między innymi stopień skażenia. Pobrane próbki przesyła się do laboratorium. Eksperci przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii określają stężenie szkodliwych substancji.

Badanie stopnia zanieczyszczenia środowiska polega na sprawdzeniu historii danego terenu oraz na sporządzeniu wstępnej listy możliwych, szkodliwych substancji. Kolejnym krokiem jest dokonanie odwiertów i pobranie właściwego materiału do badań.

Chcesz wiedzieć ile kosztują badania środowiskowe gruntu? Oblicz w naszym bezpłatnym kalkulatorze.