W maju Menard Sp. z o.o. i Remea ze wsparciem firmy Hesus Polska, zrealizowały remediację ex situ we Wrocławiu, na terenach byłych PGR! Teren ma zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.

Grunt zanieczyszczony był węglowodorami C12-C35 (oleje), w projektowanej ilości 3 500 m3. Z uwagi na historyczne wykorzystanie terenu, w trakcie prac ziemnych odkryto liczne mury ceglane, drogi kamienne, kanały, studnie, pozostałości fundamentów oraz płyty betonowe – niewidoczne przed rozpoczęciem prac. Wstępnie zbierano wierzchnią warstwę humusu wraz z trawą oraz niewielkimi krzewami, następnie wykop był pogłębiany do docelowej głębokości 0,25m. Wykonywano bieżące obmiary geodezyjne w celu kontroli ilości wywożonego gruntu oraz głębokości prowadzonych prac. Do utylizacji przekazano 3 236 m3 odpadu o kodzie 17 05 04.