Prawidłowo przeprowadzona remediacja powinna nie tylko skupiać się na celu ostatecznym, lecz również uwzględniać bezpieczeństwo i zdrowie okolicznych mieszkańców oraz osób pracujących na terenie budowy.

Mając na uwadze, że podczas wyciągania osadów dennych ze stawu Kalina, dochodzi do przemian niektórych związków, w rejonie tym prowadzi się monitoring zanieczyszczenia powietrza.

Po każdej stronie stawu Kalina zostały zamontowane próbniki firmy Radiello absorbujące zanieczyszczenia powietrza. Próbniki są regularnie wymieniane w każdy poniedziałek, dzięki czemu dostaje się obraz zanieczyszczenia z całego tygodnia. Badania jakości powietrza obejmują szereg związków, zarówno tych narzuconych przez rozporządzenie, jak również wiele dodatkowych.

Te niepozorne wyglądem małe urządzenia, pozwalają kontrolować bezpieczeństwo mieszkańców. Niewątpliwie pozytywnym aspektem jest fakt, iż analiza wyników wskazuje, że remediacja nie wpływa znacząco na zawartość szkodliwych substancji w powietrzu.

Dla zainteresowanych wszystkie wyniki dostępne są na stronie urzędu Świętochłowic.

Widok na próbnik firmy Radiello