Ostatnio działaliśmy na Mazowszu, gdzie wykonaliśmy badania sondą statyczną z modułem sejsmicznym (SCPTU). Dzięki zastosowaniu 4-geofonowego modułu jesteśmy w stanie z dużą dokładnością mierzyć zarówno falę poprzeczną (Vs) jak i podłużną (Vp).

Generowanie poszczególnych fal odbywa się poprzez uderzenie młotem w odpowiednie kowadło,a zastosowany zewnętrzny czujnik sejsmiczny włącza rejestrację fali na geofonach w najodpowiedniejszym momencie. Pomiar fal sejsmicznych w terenie pozwala nam wyznaczyć parametry odkształceniowe gruntu w jego sprężystym zakresie odkształceń (około 10-4%).

A co ważne? Tego rodzaju parametry są szczególnie przydatne podczas projektowania elektrowni wiatrowych lub fundamentów dużych maszyn drgających.