Cały świat stoi dziś w obliczu niezwykle rozległego, dotyczącego każdego z nas osobno kryzysu zdrowotnego. We wszystkich krajach, w których działamy, jesteśmy zmobilizowani do udziału w wysiłkach na rzecz wyeliminowania pandemii. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów, partnerów i podwykonawców jest naszym absolutnym priorytetem i dlatego ściśle przestrzegamy zaleceń władz publicznych.

Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, a w szczególności lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom służby zdrowia, którzy są na pierwszej linii frontu. W tych trudnych dniach należy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa, zarówno tymi panującymi wewnątrz firmy jak i wszelkimi zaleceniami płynącymi od służby zdrowia.
#SafetyFirst #StaySafe