Przemysł drobiarski rokrocznie generuje znaczne ilości odpadów, w szczególności piór. Ich utylizacja w wyniku termochemicznej konwersji prowadzi do wytworzenia energii oraz popiołu posiadającego status odpadu, wymagającego zagospodarowania. Popiół z gazyfikacji piór to tani, łatwo dostępny i bezpieczny materiał, o bardzo wysokich zdolnościach sorpcyjnych. Ciekawym sposobem aplikacji popiołu jest wykorzystanie jego jako sorbentu w remediacji środowiska.

W publikacji pt. A Mineral by-product from gasification of poultry feathers for removing Cd from highly contaminated synthetic wastewater (doi:10.3390/min10121048) zaprezentowano szczegółową charakterystykę popiołu z gazyfikacji piór z wykorzystaniem zaawansowanych technik analitycznych. Wykazano wysoką skuteczność popiołu w usuwaniu toksycznego kadmu ze ścieków o kwaśnym odczynie. Popiół z gazyfikacji piór może stanowić substytut innych sorbentów mineralnych stosowanych w remediacji.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w który powstał we współpracy z ekspertami z uczelni wyższych takich jak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, a także Szkoła Głowna Straży Pożarniczej i Politechnika Lulea (Szwecja) oraz ekspertami Remea.

Link do strony publikacji: TUTAJ lub pobierz bezpośrednio TUTAJ.

Popiół ze zgazowania piór drobiowych, przedstawiony przed mieleniem (a) i po zmieleniu b) (źródło: „A Mineral By-Product from Gasification of Poultry Feathers for Removing Cd from Highly Contaminated Synthetic Wastewater„)