Czym są bomby ekologiczne i dlaczego są zagrożeniem dla środowiska?

Obecność bomb ekologicznych określanych jako miejsca nagromadzenia znacznych ilości substancji szkodliwych, których przedostanie się do powierzchni ziemi może powodować szkodę w środowisku, stanowi jeden z poważniejszych problemów ekologicznych świata. Wiele z nich jest potencjalnym zagrożeniem, ale w przypadku większości szkoda w środowisku już zaistniała. Bomby ekologiczne rozciągają się na całym terenie naszego kraju – [...]