Proces remediacji przeprowadzany jest zwykle zarówno na większych powierzchniowo gruntach, jak i mniejszych. Dzięki prawidłowo wykonanym czynnościom można pozbyć się lub znacząco zmniejszyć ilość substancji, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub mają negatywny wpływ na środowisko. Wyróżnia się kilka rodzajów remediacji. Na czym polega proces ex-situ? Kiedy warto się na niego zdecydować? Zachęcamy do lektury.

Remediacja – co to jest?

Remediacja jest poddaniem gleby, wód gruntowych czy też ziemi działaniom, które mają na celu usunięcie lub też zmniejszenie ilości substancji, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub też mających negatywny wpływ na zwierzęta czy ekologię. Proces ten polega również na kontrolowaniu rozprzestrzeniania się tych substancji z uwzględnieniem obecnego oraz planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu. Prace związane z remediacją można zlecić zewnętrznej firmie. Każdy inwestor, który planuje zabudowę swojego terenu, ale także będący właścicielem danej ziemi, jest w świetle prawa zobowiązany do tego, aby na jego działce zostały przeprowadzone czynności remediacyjne.

Co istotne, proces ten można podzielić na kilka metod. Wyróżniamy zatem remediację:

  • in-situ,
  • ex-situ,
  • on-site.

Każda metoda sprawdzi się w przypadku innej działki.

Remediacja ex-situ – na czym polega?

Jednym z popularniejszych sposobów remediacji jest tak zwana metoda ex-situ. W jej przypadku zanieczyszczenia są wydobywane całkowicie. Można ją wykorzystać zatem w praktycznie każdej sytuacji, niezależnie od rodzaju skażenia gleby, ziemi czy wód gruntowych. Co więcej, remediację ex-situ zaleca się przeprowadzać przede wszystkim na terenach rozległych, ponieważ postęp prac jest naprawdę szybki, dzięki temu pomimo nieco wyższej ceny usługi, metoda ta staje się dużo korzystniejsza.

Remediacja ex-situ polega na wymianie skażonego gruntu, a następnie na dalszym zagospodarowaniu powstałego odpadu poza terenem jego wytworzenia.

Remediacja – jaką metodę wybrać?

Wielu inwestorów oraz właścicieli działek zastanawia się, jaką metodę remediacji wybrać, czy rzeczywiście sposób tak zwany ex-situ okaże się dla nich najlepszy? Warto pamiętać, że doborem rodzaju remediacji zajmują się firmy, które wykonują tego typu usługę. Specjaliści nie tylko w sposób profesjonalny zaplanują cały zakres prac, ale również szczegółowo go omówią. Co więcej, pomogą w przejściu przez wszystkie formalności związane z remediacją.

Remediacją nazywa się proces, który polega na oczyszczaniu gleby, wód gruntowych oraz ziemi z różnorodnych substancji, które mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu ludzkiemu, a także negatywnie wpływają na środowisko. Istnieje kilka metod remediacji, bardzo popularną jest natomiast tak zwana ex-situ. Proces ten polega na całkowitej wymianie skażonego gruntu, można go stosować w przypadku każdego rodzaju skażeń, np. metalami ciężkimi. Remediację ex-situ zaleca się przeprowadzać przede wszystkim na terenach rozległych, gdyż prace postępują stosunkowo szybko.